Od danas je registrantima postojećih domena omogućena registracija novog naziva”.rs” domena, koji će moći da ima odgovarajuća latinična slova sa kvačicama, koja ranije nisu bila na raspolaganju, saopštio je Registar nacionalnog internet domena Srbije.

U saopštenju se navodi da će “.rs” domen omogućiti upotrebu 67 latiničkih slova na 13 jezika, pa nazivi domena, između ostalog, više neće morati da se pišu “ošišanom latinicom”, odnosno bez kvačica.

Dalje se pojašnjava da će biti omogućena registracija sa slovima kao što su “č” ili “ć” umesto “c” i “š” umesto “s”.

Iz Registra napominju da su, prateći svetske trendove, još 2012. godine omogućili registraciju ćiriličkih naziva u okviru “.srb” domena, a sada će u okviru naziva “.rs” domena, omogućiti upotrebu šireg skupa latiničkih slova koja se koriste u Srbiji, uključujući i pisma nacionalnih manjina.

KOMENTARIŠI