Rad sa strankama u Gradskoj upravi od 8 do 13h uz prethodno...

Rad sa strankama u Gradskoj upravi od 8 do 13h uz prethodno zakazivanje

Foto: Urban City / B.P. / arhiva

U cilju sprečavanja širenja zaraze i zaštite zdravlja zaposlenih i građana Gradska uprava Grada Požarevca će od 18.3.2020. godine rad sa strankama obavljati u terminu od 8 do 13 časova, uz prethodno obavezno zakazivanje termina putem elektronske pošte ili telefona i to prethodnog dana do 14 časova.

Za sve informacije i zakazivanje termina građani se mogu obratiti putem sledećih kontakt telefona i e mail adresa:

ODELjENjE ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Tel.012/539-638
E-mail : dzivanovic@pozarevac.rs

SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE

Tel. 012/539-675
E mail: bkoci@pozarevac.rs

ODELjENjE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, POLjOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Tel. 012/539-676

E mail: marko.savic@pozarevac.rs

Tel 012/539-726
E mail: mvasic@pozarevac.rs

ODELjENjE ZA KOMUNALNE POSLOVE I ENERGETIKU

Tel: 012/539-740
E mail: iperisic@pozarevac.rs

ODELjENjE ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE

Tel. 012/539-649

E mail:imanojlovic@pozarevac.rs

Tel: 012/539-646

E mail: ruzica.stanojevic@pozarevac.rs

ODELjENjE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

Tel: 012/539-684

Email: jbjelajac@pozarevac.rs

Tel: 012/539-716

Email: mrajkovic@pozarevac.rs

ODELjENjE ZA BUDžET I FINANSIJE

Tel: 065/89-18-295

E mail: mdabic@pozarevac.rs

ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU

Tel: 064/891-81-58

E mail: nzivkovic@pozarevac.rs

SLUŽBA ZA INVESTICIJE

Tel:012/539-962

E mail: sanja.ivkovic@pozarevac.rs

ODELjENjE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE

Tel:012/539-760

E mail: bspasovic@pozarevac.rs

KOMUNALNA POLICIJA

Tel: 012/210-899
064/897-58-29

Email: nlukic@pozarevac.rs

ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Tel: 066/187-378

E mail: lvasic@pozarevac.rs

Tel: 012/539-659

E mail: ljmilivojevic@pozarevac.rs

KOMENTARIŠI