Održan Okrugli sto „Omladinski rad za bolji grad“ u Požarevcu

Održan Okrugli sto „Omladinski rad za bolji grad“ u Požarevcu

Ovom događaju je prethodila i onlajn kampanja na društvenim mrežama sa istim ciljem

U sklopu projekta „NAPORnim stazama ka prepoznavanju omladinskog rada“, koji sprovodi Nacionalna organizacija praktičara/ki omladinskog rada, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, sprovodi se kampanja na prepoznavanju kvaliteta rada organizacija za mlade i mladih na lokalnom nivou.

U tom cilju Omladina JAZAS-a Požarevac i Urban Stream su 01.11.2018 godine, od 12.30 do 13.30 sati, u Konferencijskoj sali Centra za kulturu Požarevac, održali Okrugli sto pod nazivom „Omladinski rad za bolji grad“. Ovom događaju je prethodila i onlajn kampanja na društvenim mrežama sa istim ciljem. Kako bi obezbedili prepoznatljivost organizacija koje kontinuirano ulažu u kvalitet svojih programa kod lokalnih institucija i ukazali na prednosti međusektorske saradnje, odnosno na koji način zajedno mogu kreirati prostor u kome mladi mogu da rastu i razvijaju svoje potencijale kako bi postali aktivni i doprinosili zajednicama u kojima žive.

Rezultati više istraživanja koje je Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – (NAPOR) sprovela ukazuju na neophodnost povezivanja organizacija koje se bave omladinskim radom sa lokalnim institucijama radi kreiranja mreže usluga koje vode ka sistemskoj brizi o mladima. Nedostatak koordinacije usluga, kao i objedinjenog informisanja mladih pokazalo se kao jedan od ključnih problema.

Foto: JAZAS

Na događaju su govorili Zoran Jović iz Omladine JAZAS-a Požarevac, kao i Maja Marić, koordinator programa za mlade Urban Stream-a. Prisutnim predstavnicima institucija predstavljeni su rad udruženja, metodologija i značaj Omladinskog rada, kao i proces akreditacije organizacija za primenu standarda omladinskog rada i standardi kvaliteta programa za mlade. Objašnjen im je značaj Etičkog kodeksa koga se pridržavaju akreditovane organizacije članice NAPOR u radu sa decom i mladima i osiguranje sigurnog i bezbednog okruženja za sprovođenje aktivnosti.

Prisutnima su predstavljeni najznačajniji projekti kojima se organizacije trenutno bave, a to su „Znam šta hoću, drogu neću“ na prevenciji zloupotrbe psihoaktivnih supstanci, od strane Omladine JAZAS-a Požarevac, kao i „Imam samo jednu kožu“ na prevenciji vršnjačkog nasilja i diskriminacije, od strane Urban Stream-a. Takođe je vođena diskusija o načinima uključivanja mladih u programe i projekte koji se sprovode za njih.

Na događaju su bili prisutni predstavnici osnovnih i srednjih škola, Nacionalne službe za zapošljacanje, Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“, Zavoda za javno zdravlje, Kulturno-sportskog centra Kostolac, Crvenog krsta Požarevac, UG Art Distrikt i NVO psihološki centar.

Zaključak ovog događaja je bio da su mladi uglavnom zainteresovani za učešće u programima, ali da veći njih nije upoznata sa mogućnostima koje imaju i koje im pružaju kako organizacije za mlade, tako i ustanove kulture, sporta kao i škole.

KOMENTARIŠI