Predsednica Foruma mladih Ivana Markulić rekla je da je predavanje deo projekta Evropskog pokreta u Srbiju, a organizovan je uz pomoć Delegacije EU u Srbiji.

“Ideja Evropskog pokreta je da mladi iz Foruma održe treninge (predavanja) vršnjacima u srednjijm školama širom Srbije kako bi im približili evropske vrednosti”, rekla je Markulić.

Dodala je da su učenici učestvovali u razgovoru, interesujući se posebno za obrazovanje u zemljama EU.

Forum mladih će organizovati i diskusije o značaju EU u kojima će učestvovati i karikaturista Marko Somborac, kao bi što više animirali đake da razmišljaju o prednostima članstva Srbije u EU.

Aktivistkinja Foruma mladih i učenica Prve beogradske gimnazije Nina Stojanović reka je da đaci nemaju jasne informacije o EU, ali da su otvoreni za razgovor.

“Mislim da će predavanja podstaći đake da se više informišu o evropskim programima”, rekla je Stojanović.

Aktiviskinja Foruma sa Fakulteta političkih nauka Milica Matanović veruje da će treninzi pomoći učenicima da steknu nova znanja o mogućnostima stipendiranja zemljama EU.

Predavanje je, kako je rekao učenik Novica Dimitrijević, pružilo jasniju sliku o EU.

“Shvatio sam da građani, kada Srbije postane članica EU, ne moraju da odlaze iz zemlje jer će im i ovde biti dostupni evropski programi”, kazao je Dimitrijević.

Direktor škole “Mladost” Aleksandar Filipović ocenio je da mlade generacije danas imaju pristup informacijama preko medija i interneta, ali će ih lakše prihvatiti kroz vršnjačku edukacije.

“O evropskim vrednostima učenici mogu da se obrazuju i u okviru građanskog vaspitanja”, kazao je Filipović.

KOMENTARIŠI