Foto: Urban City / B.P.

U sklopu projekta “Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou”, koji  finansira Vlada Švedske, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), Petrovac na Mlavi, dobiće, do kraja ove godine, značajnu podršku za efikasno upravljanje vanrednim situacijama.

Ova lokalna samouprava će, kroz prilagođene pakete podrške, osnažiti svoje kapacitete za brže i uspešnije suočavanje sa potencijalnim opasnostima. Planira se unapređenje planske dokumentacije, sistema civilne zaštite i edukacije pripadnika jedinice civilne zaštite opšte namene, kao i svih građana, kako bi se podigla svest o prevenciji, planiranju i reagovanju na vanredne situacije.

Miloš Alavanja, stručni saradnik za upravljanje krizama i vanrednim situacijama u SKGO, naglašava važnost inkluzivnog pristupa u smanjenju rizika od katastrofa. Uključivanje različitih društvenih grupa, kao i pažljivo vođenje računa o potrebama osetljivih kategorija stanovništva, predstavlja srž aktivnosti projekta “Održive i inkluzivne usluge na lokalnom nivou”.

„Kako bi se izvršila pouzdana, stručna i realna procena rizika od katastrofa, potrebno je da u njenoj izradi učestvuje veliki broj institucija i stručnjaka iz različitih oblasti, posebno onih koje se odnose na određeni rizik. Vanredne situacije imaju različit uticaj na različite grupe u društvu, stoga je od suštinskog značaja da svi – muškarci, žene, starije osobe, mladi, etničke manjine, osobe sa invaliditetom i druge ranjive grupe – aktivno učestvuju u planiranju smanjenja rizika od katastrofa“, istakao je Miloš Alavanja.

U okviru ovog projekta, SKGO je kreirao smernice za izradu Procena rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja za lokalne samouprave, uzimajući u obzir principe rodne ravnopravnosti i ljudskih prava. Dosadašnje obuke o kriznoj komunikaciji u vanrednim situacijama predstavljaju samo deo šire inicijative SKGO, koja će u narednom periodu obuhvatiti i edukaciju lokalnih službenika o ulozi i značaju civilne zaštite.

KOMENTARIŠI