Održan sastanak posvećen podizanju kvaliteta starih i izgradnji novih šumskih puteva

Održan sastanak posvećen podizanju kvaliteta starih i izgradnji novih šumskih puteva

U Svečanoj sali SO Kučevo održan je sastanak posvećen podizanju kvaliteta starih i izgradnji novih šumskih puteva, kao i racionalizaciji revitalizacije nekategorisanih lokalnih putnih pravaca u nadležnosti lokalne samouprave. Sastanku su u ime opštine Kučevo prisustvovali predsednica opštine Slavica Bulutić, zamenica predsednice Mica Lukić Radenković, pomoćnik predsednice Dušan H. Todorović, pomoćnica predsednice Jasmina Ćamilović, predsednici Mesnih zajednica i nadležne stručne službe. Ispred ŠG „Južni Kučaj“ bio je prisutan direktor Goran Ćaldović sa saradnicima, Udruženje privatnih vlasnika šuma „Šume Homolje“ predstavljao je Petar Glavčić a Udruženje šumovlasnika „Tilva“ Zdenko Borogić.

Sagledane su mogućnosti saniranje postojećih ( od strane ŠG „Južni Kučaj“), ali i izgradnju novih šumskih puteva putem projekata kojima bi dva navedena Udruženja konkurisala za sredstva koje preko Ministarstva poljoprivrede i šumarstva za ove namene donira Evropska unija.

U drugom delu sastanka glavna tema se odnosila na racionalniji pristup revitalizacije lokalnih i nekategorisanih puteva. Dogovoreno je da se na novi način pristupi ovim aktivnostima – od sada će se na godišnjem nivou doneti plan kada se i koliko na teritoriji jedne mesne zajednice sprovodi sanacija; odnosno kada mehanizacija dođe u jedno naselje, ostaće tu sve dok se ne završe svi planirani radovi a potom ide u sledeće. Očekuju se značajni ekonomski efekti ovakvog pristupa, a i svi građani, na kompletnoj teritoriji opštine, biće upoznati gde se trenutno radi i kada će njihovo naselje doći na red.

KOMENTARIŠI