Održana 19. redovna sednica Veća GO Kostolac

Održana 19. redovna sednica Veća GO Kostolac

Na 19. redovnoj sednici Veća GO Kostolac usvojeni izveštaji o utrošenim sredstvima nevladinih organizacija i udruženja za 2018. godinu

Veće Gradske opštine  Kostolac, održalo je u petak, 8. marta 2019. godine 19. redovnu sednicu, kojom je predsedavao predsednik Gradske opštine Kostolac, Serdžo Krstanoski.

Većnici  kostolačke  opštine  razmatrali su izveštaje o utrošenim sredstvima  nevladinih organizacija, crkava, verskih zajednica i udruženja, za 2018. godinu. Svi izveštaji su  jednoglasno usvojeni uz konstataciju da su korisnici sredst ava postupili u skladu sa Ugovorima o dotaciji.

Foto: GO Kostolac

Pored  toga većnici su razmatrali predlog Rešenja o imenovanju predsednika i  članova Radnog tela za pripremu konkursne dokumentacije i projektnog zadatka radi izrade Idejnog projekta rekonstrukcije distributivnog toplovoda u naselju Stari Kostolac. Na funkcije članova Radnog tela imenovani  su Mirko Aranđelović, dipl. inž. maš.  i Vladimir Đorđević, dipl. inž. maš.

Na dnevnom redu našlo  se i Razmatranje  predloga određivanja lokacije za organizovanje  Prvomajskog vašara za 2019. godinu. Na osnovu Zaključka koje je donelo Veće lokacija za organizovanje  Prvomajskog vašara za 2019. godinu biće kao i prošle godine ispred Hotela Kostolac (deo ulice Trudbeničke i parking) između ulica Bože Dimitrijevića i Stevana Nemanje.

Na Veću je usvojen i Izveštaj o radu predsednika i Veća Gradske opštine Kostolac za 2018. godinu.

KOMENTARIŠI