Bez električne energije ostaće sledeći potrošači:

Ponedeljak, 11.03.2019.

od 07:00 do 08:00 deo Petrovca – put za Kamenovo, kao i naselja Trnovče, Kamenovo – zbog seče topole u blizini dalekovoda i popravke rastavljača

od 08:00 do 14:00 zaseok Radenka  Meješće – seča rastinja u trasi dalekovoda

od 08:00 do 13:30 crpna stanica Vince – seča rastinja u trasi dalekovoda

od 09:00 do 14:00 naselje Aljudovo – remont trafo stanice

Utorak, 12.03.2019.

od 09:00 do 14:00 vikend naselje Kožice – seča rastinja u trasi dalekovoda

od 09:00 do 14:00 naselje Kula – remont trafo stanice

od 09:00 do 14:00 naselja Dvorište i Krivača – radovi na dalekovodu

od 09:00 do 14:00 naselje Vrelo kod Kučeva – seča rastinja u trasi dalekovoda

Sreda, 13.03.2019.

od 08:00 do 14:00 zaseok Radenka  Meješće – seča rastinja u trasi dalekovoda

od 08:00 do 14:00 deo Srednjeva prema Češljevoj Bari – radovi na NN mreži

od 08:00 do 14:00 zaseoci naselja Ranovac: Boljetin, Paprikonj i Zgrčonj – zamena dotrajalih stubova na dalekovodu

od 09:00 do 14:00 naselje Crljenac – remont trafo stanice

od 09:00 do 14:00 deo naselja Krivača – zaseok Stupanj – rekonstrukcija NN mreže

od 09:00 do 14:00 naselja Brnjica, Dobra  i vikend naselja Kožice, Orlovi i Čezava – seča rastinja u trasi dalekovoda.

KOMENTARIŠI