Uz poštovanje mera sprečavanja širenja virusa Covid19, u velikoj sali Centra za kulturu opštine Malo Crniće održana je druga po redu sednica Skupštine opštine, u novom sazivu.

Sednicom je rukovodila predsednica Skupštine opštine Malo Crniće, Goranka Stević, sa svojim pomoćnikom i sekretarom Skupštine.

Foto: A.K. // Privatna arhiva

Na dnevnom redu našle su se 32 tačke, a kao prioritetne istakle su se: izvešaj o poslovanju JKP “Čistoća” Malo Crniće za 2019.godinu, razmatranje programa korišćenja budžetskih sredstava za zaštitu životne sredine, odluka o završnom računu budžeta opštine Malo Crniće za 2019.godinu, odluka o donošenju  programa podrške  za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2020.godinu, odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi “14.oktobar” Malo Crniće, odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji opštine, kao i odluka o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja opštine Malo Crniće od 2021. do 2025.godine.

Foto: A.K. // Privatna arhiva

Među poslednjima na dnevnom redu, ali ne manje bitna, bila su rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnih odbora Centra za kulturu opštine Malo Crniće, kao i Centra za socijalni rad Malo Crniće, i razrešenje i imenovanje članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad,kao i razrešenje i imenovanje člana Školsog odbora osnovne škole “Đura Jakšić” Toponica.

Na samom kraju sednice, aktuelna su bila odbornička pitanja.

KOMENTARIŠI