Održana javna debata povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u Požarevcu

Održana javna debata povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u Požarevcu

U Požarevcu, u okviru projekta "Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu", održana je javna debata povodom obeležavanja Međunarodnog dana ljudskih prava u okviru sprovođenja projekta „Podrška edukativnoj inkluziji Roma na svim obrazovnim nivoima i podrška samozapošljavanju u Požarevcu – Naše pravo da živimo bolje“

Javna debata je održana sa ciljem da ukaže na probleme u procesu poštovanja ljudskih prava na lokalu i da kroz razmenu iskustva različitih ključnih aktera predloži rešenja za prevazilaženje ovih problema. U okviru javne debate čuli smo stavove predstavnika institucija – grada Požarevca, Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, kao i predstavnike organizacija civilnog društva – Omladine Jazasa, Udruženja 8. dan i Udruženja Roma Braničevskog okruga.

Debata je ukazala na različite vidove diskriminacije i ugrožavanja ljudskih prava, posmatranih iz uglova predstavnika institucija, ali i ponudila raznovrsna rešenja koja će doprineti sistematskom pristupu poštovanju ljudskih prava na lokalnom nivou kroz međusektorsko delovanje svih ključnih aktera. Zaključci debate su sadržani u nastojanju da se ulože napori koji će omogućiti sinergijsko delovanje organizacija civilnog društva koji imaju u fokusu različite društvene grupe koje su višestruko ugrožene, kao i da je neophodno češće organizovati javne događaje koje skreću pažnju javnosti na problem poštovanja ljudskih prava.
Projekat “Naše pravo da živimo bolje” je finansiran od strane Evropske unije a sprovode ga Udruženje Roma Braničevskog okruga, kao nosilac projekta i Grad Požarevac, kao partner uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao glavnog korisnika projekta. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finansira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Projekat ’Naše pravo da živimo bolje’ je usmeren prema romskoj populaciji i u toku projekta je predviđeno niz aktivnosti vazanih prvenstveno za obrazovanje i zapošljavanje romske populacije u Požarevcu. Kroz projekat je planirana i podrška samozapošljavanju mladih Roma – u saradnji sa partnerom i stručnim službama koje se bave problemima nezaposlenosti Udruženje Roma Braničevskog okruga će sprovesti niz aktivnosti sa ciljem da se smanji stopa nezaposlenosti Roma. U ovoj fazi projekta predviđeno je stažiranje mladih Roma u javnim i privatnim preduzećima, otvaranje biznis inkubatora, sprovođenje obuka za pokretanje sopstvenog biznisa, dodelu grantova – opreme za Rome koji imaju želju da postanu preduzetnici.

Pored navedenih projektnih aktivnosti u okviru projekta biće organizovano i niz raznih događaja koji će omogućiti (ne samo) romskoj populaciji da učestvuje, već i  široj ugroženoj populaciji kroz akcije prikupljanja korišćene garderobe, obeležavanje međunarodnih praznika, i niz drugih aktivnosti o kojima će biti obavešteno stanovništvo putem lokalnih medija u toku 18 meseci realizacije projekta.
Ovim putem pozivamo građane zainteresovane da se ukljuće u projektne aktivnosti da se jave direktno u Udruženju Roma Braničevskog okruga u ulici Moše Pijade bb u Požarevcu (stare kasarne), na telefon 012/213-783 ili na e-mail: urbo.po@mts.rs

Trajanje projekta je 18 meseci a ukupna vrednost projekta je 118116.86 EUR

KOMENTARIŠI