Na Skupštini je izabran upravni i nadzorni odbor kao i predsednik Udruženja direktora predškolskih ustanova Srbije.

Funkciju predsednika Udruženja direktora predškolskih ustanova Srbije obavljaće Tanja Lončar, direktorka PU „Ljubica Vrebalov“ Požarevac.

Pre same sednice Skupštine prisutne je najpre pozdravila direktorka PU „Ljubica Vrebalov“ Požarevac Tanja Lončar, koja je istakla da se međusobnim umrežavanjem, povezivanjem, učenjem i usavršavanjem, u potpunosti može odgovoriti zahtevima i obavezama menadžerstva 21. veka.

TANJA LONČAR, Foto: Grad Požarevac

Gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović je ovom prilikom istakao da je ova ustanova ponos grada:

“Kada govorimo o Gradu Požarevcu i ustanovi koja je vaš današnji domaćin, slobodno mogu reći da rezultati koje je Predškolska ustanova „Ljubica Vrebalov“ postizala u godinama iza nas, govore o sjajnom timskom radu grada i vrtića. Kako su reči jeftine, ali podaci egzaktni, oslikaću tu dobru saradnju, motivisanu brigom za naše najmlađe sugrađane, kroz nekoliko cifara.

BANE SPASOVIĆ, Foto: Grad Požarevac

Tokom 2019. i prethodne dve godine, lokalna samouprava je iz budžeta izdvojila 1.073.659.000,00 dinara i to za plate, prevoz, isplatu jubilarnih nagrada i otpremnina zaposlenih, tekuće troškove funkcionisanja ustanove, popravke i održavanja objekata i opreme u ustanovi, troškove nabavke namirnica za spremanje hrane i nabavku didaktike.

Ove i prethodne godine, kada govorimo o  kapitalnim investicionim ulaganjima u Predškolsku ustanovu „Ljubica Vrebalov“ uložili smo, između ostalog 18.770.000,00 dinara u sanaciju i adaptaciju mokrih čvorova i uređenje dvorišta objekata predškolske ustanove kao i postavljenje stolarije i ugradnja laminata u prostorijama u kojima borave deca u iznosu od 2.570.000,00 dinara. Realizovani su i projekti adaptacije krovova, sanacije i instalacije centralnog grejanja u većini objekata u iznosu od 52 miliona dinara i nabavka nameštaja za opremanje dva objekta ustanove u cilju unapređenja uslova boravka dece u iznosu od 3.400.000,00 dinara. Problem sa decom koja su bila ispod crte u ustanovi, rešavamo od ove godine kroz javno privatno partnerstvo subvencionisanjem cene u privatnim vrtićima. Obratili smo naročitu pažnju da uslovi za boravak u tim vrtićima moraju da budu kao u PU „Ljubica Vrebalov“ ili bolji.“

U okviru PU „Ljubica Vrebalov“ radi 11 objekata sa više od 2.000 dece, ukupno 78 grupa celodnevnog boravka, 25 grupa pripremnog predškolskog programa u gradu i seoskim naseljima i više od 300 zaposlenih.

KOMENTARIŠI