U Svečanoj sali opštine u Negotinu, održana je u petak, 10. maja sednica IO Nacionalnog saveta Vlaha.

Članovi odbora suporvo razmatrali ostvarivanje aktivnosti NSV između dve sednice (prethodna je održana u Golupcu u martu mesecu), a potom su izabrani članovi i predsednici Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda za kulturu Vlaha (Institutu di kultura Vlahilor).

Nakon toga razmatrano je više tačaka vezanih za tekuću problematiku iz nadležnosti NSV.

KOMENTARIŠI