OJT Požarevac formiralo grupu za koordinaciju i saradnju

OJT Požarevac formiralo grupu za koordinaciju i saradnju

OJT Požarevac je dana 02.06.2017. godine zajedno sa pripadnicima PU Požarevac i Centrima za socijalni rad u Požarevcu, Malom Crniću, Žabarima i Kučevu formiralo Grupu za kordinaciju i saradnju.

Zadatak novoformirane Grupe je da u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici koji se primenjuje od 01.06.2017. godine razmatra svaki slučaj nasilja u porodici koji nije okončan pravnosnažnom sudskom odlukom, slučajeve kada treba da se pruži zaštita i podrška žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela iz gore navedenog Zakona, da izrađuju individualan plan zaštite i podrške žrtvi i predlaže nadležnom javnom tužilaštvu mere za okončanje sudskih postupaka.

Rukovodilac grupe za kordinaciju je zamenik javnog tužioca OJT Požarevac Dragana Kostić.

KOMENTARIŠI