Zadatak novoformirane Grupe je da u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici koji se primenjuje od 01.06.2017. godine razmatra svaki slučaj nasilja u porodici koji nije okončan pravnosnažnom sudskom odlukom, slučajeve kada treba da se pruži zaštita i podrška žrtvama nasilja u porodici i žrtvama krivičnih dela iz gore navedenog Zakona, da izrađuju individualan plan zaštite i podrške žrtvi i predlaže nadležnom javnom tužilaštvu mere za okončanje sudskih postupaka.

Rukovodilac grupe za kordinaciju je zamenik javnog tužioca OJT Požarevac Dragana Kostić.

KOMENTARIŠI