Prema trojici učinioca su predložene hitne mere udaljenja iz stana i privremena zabrana učinioca da kontaktira sa žrtvom nasilja u porodici, dok su prema dvojici učinioca predložene mere privremene zabrane da kontaktira sa žrtvama nasilja u porodici.

Osnovni sud u Požarevcu je na osnovu naših predloga doneo rešenja o produženju predloženih hitnih mera prema svoj petorici učinioca u trajanju od 30 dana.

KOMENTARIŠI