Podneto pet predloga za produžavanje hitnih mera u Požarevcu

Podneto pet predloga za produžavanje hitnih mera u Požarevcu

Od 01.06.2017. godine od kada je počeo da se primenjuje Zakon o sprečavanju nasilja u porodici OJT Požarevac je Osnovnom sudu u Požarevcu podnelo 5 predloga za produženje hitnih mera u skladu sa gore navedenim zakonom.

Prema trojici učinioca su predložene hitne mere udaljenja iz stana i privremena zabrana učinioca da kontaktira sa žrtvom nasilja u porodici, dok su prema dvojici učinioca predložene mere privremene zabrane da kontaktira sa žrtvama nasilja u porodici.

Osnovni sud u Požarevcu je na osnovu naših predloga doneo rešenja o produženju predloženih hitnih mera prema svoj petorici učinioca u trajanju od 30 dana.

KOMENTARIŠI