Oko 300 dece i mladih u Požarevcu u sukobu sa zakonom

Oko 300 dece i mladih u Požarevcu u sukobu sa zakonom

Grad Požarevac je jedan od izabranih gradova koji ima priliku da radi na unapređenju kvaliteta intervencija sa decom u sukobu sa zakonom, konkretno kada je realizacija vaspitnih naloga i vaspitnih mera u pitanju

U Požarevcu je u četvrtak održan stručni skup pod nazivom “Mreža podrške za decu i mlade”.

Početkom 2018. godine Grad Požarevac odazvao se pozivu UNICEF-a i Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG da zajedno radimo na unapređenju položaja dece i mladih u sistemu pravosuđa. Cilj ove saradnje je uspostavljanje sistema podrške za decu u sukobu sa zakonom i u riziku od istog, a naša zajednica je prepoznata kao jedna od naprednijih u smislu potencijalnih resusrsa i brige o ovoj ciljnoj grupi.

Foto: Urban City

Grad Požarevac je jedan od izabranih gradova koji ima priliku da radi na unapređenju kvaliteta intervencija sa decom u sukobu sa zakonom, konkretno kada je realizacija vaspitnih naloga i vaspitnih mera u pitanju. Ideja je da se kroz horizontalnu razmenu iskustava i povezivanje svih sektora relevantnih za ovu temu unapredi realizacija vaspitnih naloga u više opština u Srbiji.

To podrazumeva aktivno učešće i povezivanje predstavnika centra za socijalni rad, pružaoca usluga u zajednici, predstavnika policije, zdravstva, obrazovanja i naravno predstavnika Višeg suda i tužilaštva.

Cilj organizovanja stručnog skupa bio je da se kroz potpisivanje sporazuma između aktera iz pomenutih sistema, svi resursi povežu kako bi se obezbedio sistem podrške za decu.

Nataša Jočević (levo) i Tatjana Rajić (desno), Foto: Urban City

Opširnije u audio prilogu:

KOMENTARIŠI