Opšta bolnica Požarevac je sredstvima odobrenim od Ministarstva zdravlja u postupku javne nabavke nabavila nove aparate – defibrilatore.

Konkretno radi se o bifaznim manuelnim defibrilatorima sa integrisanim strujno/baterijskim napajanjem, kapacitetom baterije minimum 100 šokova, maksimalnom energijom ili 3,5 čas EKG monitoringa. Aparati poseduju integrisan 2-kanalni displej, kao i integrisan 3-kanalni termo štampač i pedale za davanje elektro šoka.

Vrednost nabavke je 999.900 bez pdv-a i 1.199.880 sa pdv-om.

Opšta bolnica Požarevac nabavila nove aparate – defibrilatore

Defibrilator je elektromedicinski uređaj, odnosno oprema za defibrilaciju srca, koji utvrđuje prisustvo ili poremećaje srčanog ritma, i pomoću električnog udara »elektrošoka« preko spoljašnjih ili unutrašnjih elektroda („pedala ili papučica“) normalizuje rad srca.

Koristi se kao sredstvo prve pomoći kod srčanog udara i drugih poremećaja ritma. Uređaj se sve više sreće i u malim ambulantama, na aerodromima, u helikopterima, avionima ili na većim javnim skupovima. Može se nabaviti i za kućnu upotrebu.

KOMENTARIŠI