Opština Malo Crniće potpisala ugovor o finansiranju projekta unapređenja energetske efikasnosti

  Predsedik opštine Malo Crniće Mališa Antonijević potpisao je ugovor sa Ministarstvom rudarstva i energetike vredan 9,628,811,00 dinara o finansiranju projekta unapređenja energetske efikasnosti, “Projekat poboljšanja energetske efikasnosti putem zamene kotla i unapređenja termičkog omotača zgrade opštine Malo Crniće”.

  Foto: Predsednik opštine // Privatna arhiva

  Zašto je važna energetska efikasnost?

  Iako gubici energije ne mogu biti svedeni na nulu, oni se mogu smanjiti na razne načine korišćenjem raznih tehnika, a pažljivim ili efikasnim pristupom energija može da se troši u optimalnim količinama za neki proces ili aktivnost. Kad se ona koristi na neodgovarajući način, što znači da postoji razlika između dovedene količine energije i potrebne količine energije, to dovodi do rasipanja a time i do finansijskog gubitka.

  Neefikasno korišćenje energije mahom je rezultat lošeg projektovanja, neadekvatne radne karakteristike procesa, lošeg održavanja, praznog hoda ili rada opreme kada to nije potrebno (uključena svetla, vođenje procesa na nepotrebno visokom temperaturama i slično).

   

  KOMENTARIŠI