Opština Malo Crniće raspisala javnu nabavku za sanaciju mosta na reci Vitovnici...

Opština Malo Crniće raspisala javnu nabavku za sanaciju mosta na reci Vitovnici u Kuli

Do oštećenja je došlo fizičkim delovanjem udarom teretnog vozila u trotoarsku konstrukciji kada se odvalio deo trotoara zajedno sa čeličnom ogradom

Opština Malo Crniće raspisala je javnu nabavku za sanaciju mosta na reci Vitovnici u Kuli koja je otvorena do 22. avgusta 2018. godine do 12h.

Most je izrađen kombinacijom armirano betonske i čeline konstrukcije, a predmetno oštećenje trotoarske konstukcije je od armiranog betona.

Do oštećenja je došlo fizičkim delovanjem udarom teretnog vozila u trotoarsku konstrukciji kada se odvalio deo trotoara zajedno sa čeličnom ogradom. Izvaljeni deo je u potpunosti odvojen od konstrukcije mosta i nosećeg sutba.

Detaljan opis možete pronaći u  Konkursnoj dokumentaciji na sajtu opštine Malo Crniće.

KOMENTARIŠI