PODELI

U opštini Veliko Gradište teku pripreme za zimski period pa su, između ostalog, izvedeni i radovi na bujičnim vodotocima koji su meštanima stvarali probleme tokom obilnih kiša ove godine.

Nekoliko takvih lokacija obišao je predsednik opštine, Dragan Milić, sa svojim saradnicima, a radovi su izvedeni u sledećim naseljima:

  1. Topolovnik – vršene su intervencije na bujičaru Veliki izvor, Valja mare i Karalovac, u ukupnoj dužini oko 1.100 metara, a ostaje još da se, radi zaštite, izgradi zid oko fudbalskog igrališta;
  2. Kumane – regulisani su bujičari Dobre vode i Glibovac u ukupnoj dužini od oko 1.200 metara kao i kanal ispod sela u dužini oko 250 metara dok će se u narednom periodu izvršiti prokopavanje ispod mosta na magistralnom putu;
  3. Đurakovo-Popovac – regulisan je potok u dužini od 500 metara;
  4. Pečanica – regulisano je 350 metara kanala, a u Doljašnici se završavaju radovi u dužini od 400 metara.

    Foto: Opština Veliko Gradište

Ovim radovima do sada je obuhvaćeno ukupno 3.800 metara bujičnih kanala što će uveliko sprečiti poplave u uticati na bezbednost stanovnika ovih naselja i njihove imovine. U narednom periodu biće nastavljene i preostale intervencije.

KOMENTARIŠI