U opštini Veliko Gradište u torak je održan sastanak sa predstavnicima Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge preko koje se sprovodi Program „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“.

Ovaj program finansira Vlada Švajcarske sa 5,8 miliona evra i sprovodi se u 99 gradova i opština u Srbiji, u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština, a trajaće do kraja 2021. godine.

Pored predsednika opštine, Dragana Milića, i nacionalne menadžerke programa, Ane Nedeljković Belja, sastanku su prisustvovali i načelnica Opštinske uprave, Suzana Đorđević, rukovodioci Odeljenja za privredni i ekonomski razvoj i dijasporu, Odeljenja za društvene delatnosti i zajedničke poslove i Odeljenja za opštu upravu i javne službe Opštinske uprave te službenica Sektora za socijalnu politiku ove kancelarije.

Foto: Opština Veliko Gradište

Program  ima za cilj da doprinese  poboljšanju  kvaliteta  života  građana  Srbije,  naročito  pripadnicima  ranjivih društvenih  grupa,  kroz  unapređenje  vladavine  prava  na  lokalnom  nivou,  jačanje društvene  kohezije  i povećanje  odgovornosti,  transparentnosti,  efikasnosti  i  delotvornosti  lokalnih  samouprava,  kao  i  učešća stanovništva u procesima donošenja odluka.

Lokalne samouprave, učesnice programa, dobiće  tehničku podršku za realizaciju programskih aktivnosti i bespovratna sredstva u cilju unapređenja upravljanja.

Neke od aktivnosti koje su obuhvaćene ovim programom su podrška unapređenju lokalnih kapaciteta i tehničkih resursa relevantnih za e-Uprave i pružanje e-Usluga građanima i drugim korisnicima kroz davanje bespovratnih sredstava, stručne podrške u izradi ili prilagođavanju relevantnog regulatornog okvira, podrška u izradi i ažuriranju lokalnih politika socijalne zaštite i njihovo testiranje kroz finansiranje konkretnih projekata dodeljivanjem bespovratnih sredstava, organizovanja stručne podrške lokalnim samoupravama u unapređivanju pružanja javnih usluga građanima, ali i podrška u izgradnji trajnih kapaciteta za primenu principa dobrog upravljanja, podrška u standardizaciji i harmonizaciji lokalne regulative kao i podrška u pripremi lokalnih samouprava za uvođenje rodnog budžetiranja, borbi protive nejednakosti i diskriminacije, i naporima za unapređenje rodne ravnopravnosti kroz finansiranje konkretnih projekata.

KOMENTARIŠI