Selo Brežane i Batovac nekada kao jedno selo pod nazivom Brežine (do...

Selo Brežane i Batovac nekada kao jedno selo pod nazivom Brežine (do Golog brega)

Ne može se tačno utvrditi kada je postalo selo, ali izgleda da nije staro kao okolna sela, koja se pominju u povelji kneza Lazara

Selo se nalazi na visoravni pored Moravske otoke Madžarske Bare i ne biva plavljeno osim jednog dela „Srpske Male“, kada je velika poplava. Potoka i izvora u selu nema.

Atar brežanski pruža se za 300 hektara i preko Morave, u mestu zvanom Čentrevilj, koje je do pre 90 godina bilo na istočnoj obali pa ga je tada Morava obišla i ostavila na zapadnoj strani. Po predanju starih meštana i selo Šalinac za vreme kneza Lazara bilo na istočnoj strani Morave a danas je na zapadnoj, prema pisanju poreklo.rs.

Brežane je selo timočkog tipa i deli se na tri mahale. Najveća je Vlaška, potom Srpska pa Pribić.

Ne može se tačno utvrditi kada je postalo selo, ali izgleda da nije staro kao okolna sela, koja se pominju u povelji kneza Lazara. Prvi pomen o njemu nalazimo na austrijskoj karti početkom XVIII veka, zabeleženo kao Preschani i to na istom položaju na kome je i sada.

Selo Brežane / Wikipedia

Stari ljudi pričaju da je prvo naselje bilo na mestu „Brežine“ (do „Golog Brega“). Tada su bili spojeni sa selom Batovcem i samo su se delili na dve male, Batovačku i Brežansku. Kasnije su se preselili u adu na mesto Tatarin. Odatle su se preselili na mesto Pomanu (na adi) da bi se kasnijenpomakli na obližnje mesto koje se sada zove „Selište“ i na kraju na sadašnje mesto.

Po pričanju meštana, pre 120 godina selo je na ovom mestu imalo samo 8 kuća, 6 srpskih i dve vlaške i od tada se mešteni nisu više doseljavali, osim 50 vlaških porodica pre 110 godina, doseljene iz okoline Vidina, pa se zbog nesloge sa Srbima vratile da bi se ponovo neki doselili u ovo selo. Te prve kuće su bile na južnom kraju sela, a više njih, na sredini današnjeg sela, nalazi se staro groblje u koje se odavno ne sahranjuje.

Najstariji rodovi su srpski dok su se vlaški (sada posrbljeni) kasnije doselili.

Rodovi su Stefanovići, Lučindan, doseljeni sa Kosova. Kuće su im na južnoj strani i to je najstariji deo sela i Đukići (od njih je patrijarh Dimitrije po ocu, a po materi je iz Velikog Sela), Aranđelovdan, su doseljeni sa Kosova. Starijih 9 kuća nalazi se u najstarijem delu sela.

Danas u naselju Brežane živi 839 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 43,9 godina. U naselju ima 284 domaćinstva, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 3,58.

 

KOMENTARIŠI