Foto: B.P.

Grad Požarevac raspisao je javnu nabavku za redovno održavanje i čišćenje Brežanskog kanala od gradskog hipodroma do uliva u Veliku Moravu u smislu neometane evakuacije površinskih i otpadnih voda, odnosno za usluge čišćenja kolektora za otpadne vode.

Foto: B.P.

Ponude se mogu dostaviti do 22. marta u 12 časova.

Grad Požarevac je za ove namene opredelio 6,25 miliona dinara bez PDV-a.

Foto: B.P.

Program čišćenja Brežanskog kanala za 2019. godinu podrazumeva košenje trave iznad profilnog dela kanala po 2 m sa obe strane kanala, zatim čišćenje otvorenog kanala od mulja, zasipa i rastinja na deonici od zatvorenog dela do izliva otpadnih voda kod fabrike stočne hrane u dužini od oko 950 m, čišćenje otvorenog dela kanala od mulja, zasipa i rastinja na delu kanala od izliva otpadnih voda kod fabrike stočne hrane do zaobilaznice u dužini od oko 1600 m, čišćenje otvorenog dela kanala od mulja, zasipa i rastinja na deonici od zaobilaznice do kraja kanala u dužini od 6807,5 m.

Brežanski kanal pun smeća i uginulih životinja, Foto: B.P.

Program čišćenja Brežanskog kanala takođe obuhvata i upotrebu sredstava za rad za utovar i transport mulja, šiblja, trave i ostalog đubreta duž kanala kao i upotrebu pumpe za crpljenje vode, angažovanje radnika za razne radove u toku redovnog održavanja, uklanjanje krupnog otpada (uginule životinje, burad, delovi vozila i sl.), uklanjanje delova starog metalnog mosta koji se obrušava u kanal, ali i sanaciju delova mostova, kao što je zamena drvene građe koja je trula te se obrušava u kanal i ugrožava bezbednost građana.

Foto: B.P.

2 KOMENTARA

    • Mirko, to je brežanski kanal za požarevljane koji sve svoje otpadne vode i fekalije puštaju u Veliku Moravu kod Brežana. Nikoga ne interesuje dali se u okolna sela pored brežanskog kanala voda iz bunara može piti ili ne. Ugrožena su sela: DRAGOVAC, ŽIVICA I BREŽANE. Čišćenje kanala je samo pranje ruku za požarevačke vlastodršce, narod ih ne zanima.

KOMENTARIŠI