Foto: B.P.

Gradska uprava grada Požarevca raspisala je javnu nabavku za redovno održavanje i čišćenje Brežanskog kanala od gradskog hipodroma do uliva u Veliku Moravu u smislu neometane evakuacije površinskih i otpadnih voda.

Vrednost radova bez PDV-a iznosi 20.833.333,33 dinara. Tender je otvoren do 18. februara.

Program čišćenja Brežanskog kanala za 2024. godinu podrazumeva košenje trave iznad profilnog dela kanala po 2 m sa obe strane kanala, čišćenje otvorenog kanala od mulja, zasipa i rastinja na deonici od zatvorenog dela do izliva otpadnih voda kod fabrike stočne hrane u dužini od oko 950 m, čišćenje otvorenog dela kanala od mulja, zasipa i rastinja na dela kanala od izliva otpadnih voda kod fabrike stočne hrane do zaobilaznice u dužini od oko 1600 m, čišćenje otvorenog dela kanala od mulja, zasipa i rastinja na deonici od zaobilaznice do kraja kanala u dužini od 6807,5 m, upotrebu sredstava za rad za razne radove. Utovar i transport mulja, šiblja, trave i ostalog otpada duž kanala kao i upotreba pumpe za crpljenje vode, angažovanje radnika za različite radove u toku redovnog održavanja, uklanjanje krupnog otpada (uginule životinje, burad, delovi vozila i sl.).

Brežanski kanal, Foto: B.P.

Grad Požarevac je za ove namene 2019 i 2020. godine odvajao višestruko manji iznos.

U 2019. godini 6,25 miliona dinara, u 2020. godini 6,37 miliona dinara, dok je u 2021. godini za ove namene bilo opredeljeno 19,99 miliona dinara. U 2022. godini opredelio nešto više od 20,7 miliona dinara bez PDV-a, dok je prošle godine iznos bio isti kao i ove.

Svih ovih godina isti ponuđač je dobijao posao – Vodoprivreda Požarevac.

KOMENTARIŠI