Grad je nastao za vreme Rimljana, jer ga stariji strani istoričari nazivaju Pasarovic dok srpski naziv stavljaju u zagradu. Jedan strani pisac pominje da je naziv Pasarevic mogao postati od rimskog naziva „Aquae passeris“, što znači Vrapčija Banja, kakvih je naziva mesta bilo više u vreme Rimljana.

Druga pretpostavka se vezuje za povelju kneza Lazara od 1380. godine, u kojoj se pored drugih, Požarevcu bliskih naselja, pominju Letnjikovac i Puporeža, što se može odnositi na Požarevac, jer se za pretposlednje selo veli da mu je „međa ide na Mogilu i uz brdo Puporežu“, a prema današnjem položaju sela Letnjikovca, Mlavine otoke Mogile i brda kod Požarevca, može se zaključiti da je tadašnja Puporeža današnji Požarevac.

Treća varijanta bila bi da je Požarevac dobio ime od osnivača, koji su doseljeni iz sela Požerane u okolini Gnjilana. Sa Kosova pa i pomenutog sela emigriralo je stanovništvo na sever još od prve pojave Turaka. U Požerani danas žive isključivo Arnauti a stari Požeranci su se možda zaustavili kod ovog mesta i naselili kao pleme Požerevci. I danas stari Požarevljani izgovaraju ime svoje varoši kao Požerevac.

Po poslednjoj varijanti, Požarevac je nastao u poznije tursko vreme po ratovanju i požaru opisanom i narodnoj priči.

Požarevac i Požarevljani se prvi put pominju krajem XV veka, tačnije 1480. godine kada su Dimitrije Kanjiža i Zmaj despot Vuk učinili više uspešnih upada iz Ugraske u Srbiju dospevši do Kruševca. U povratku nasilno su mnoge Srbe preselili u Južnu Ugarsku. Najviše je preseljeno naroda iz požarevačkog okruga. Prema pismu kralja Matije iz 1483. godine za 4 godine preseljeno je u Banat 200000 Srba. Najviše Požarevljana je preseljeni u Vršac, gde je preko 300 godina postojala „Požarevačka Mala“, pre 70 godina preimenovanom u Poštansku ulicu. Vuk despot Grgurović 1484. godine je porobio i poplenio Braničevo. Mađari su Požarevljane naseljavali u Vršac i (verovatno) Belu Crkvu a ne po banatskim selima što  da je Požarevac u to vreme bio varoš, jer su se njegovi stanovnici bavili varoškim zanimanjima. Tokom XVI veka Požarevac je naseljavalo novo stanovništvo iz okolnih sela i zbegova, iz južnih krajeva i to pored Srba dolalizili su Turci i turski Cigani, jer u početku XVIII se vidi da su Turdci i Cigani u Požarevcu živeli u priličnom broju.

Godine 1616. pominje se Josif, episkop Požarevački. Kada je uspostavljena i koliko je trajala ova episkopija, nije poznato, jer je kasnije spojena sa Smederesvkom episkopijom, pošto se 1667. godine pominje Nikodim kao mitropolit Braničevu i Smederevu. Pominje se majstor neško 1652. godine, koji je kovao stvari za crkvene potrebe.

Sredinom XVII veka Požarevac pominje turski geograf Hadži-Kalfa kao Pozorofdža, koji „leži desno na putu ka Beogradu i po liniji Jagodinskoj, udaljen od carigrada 18 dana“.

Za vreme Velike Seobe vidi se, po arhivama, da je patrijarh Arsenije Čarnojević boravio 25. maja 1689. godine u Požarevcu. Kada je patrijarh prešao u Ugarsku sa njim je otišao i jedan deo Požarevljana.

Početkom XVIII veka, u ratu između Austrije i Turske, Požarevac se pročuo, jer je blizu njega zaključen i po njemu nazvan „Požarevački Mir“, 1718. godine, po kome je Austrija dobila od Turaka severni deo Srbije, do Stalaća, što je trajalo 21 godinu.

Prema austrijskom popisu Požarevac je imao 241 srpskih domova i 97 turskih domova – koji su bili napušteni. Bilo je 5 sveštenika, dva đakona, svi poreklom iz Banata osim po jednog iz Vlaške i Vidina.

Požarevac 1739. godine dolazi ponovo pod tursku vlast kada se tursko stanovništvo još više uuvećava.

Požarevljani nisu osetili blagodet austrijske vladavine i nisu žalili za njom, što se vidi iz pisma požarevačkih kmetova 1741. godine upućeno sudu u Budim da naplati crkveni dug jednog Požarevljanina.

Pismo je potpisao Stefan Bugarin, oborknez varoši diskrikta Požarevačkog a onda su poređani svi kmetovi: Momir Velisavljević, Ognjen Malković, Panda Kostić, Milen Georgević, Đuka Damnov i Neško Sovrić.

U crkvenim spiskovima iz 1734. godine,  pominju se ovi Požarevljani: Mateja Grk, Dmitar Arsenijević, Petar Ninković, Ostoja Đeorgijev, Nestor Raškov, Pavle Vlah, Paunko Josimović, Atanasije Ajvazović, Ilija Stojanović, sluga Momirov, Petar Spasojević, Nikola Stokanović, Milivoje Dimitrijević i Mihailo Ignjatović. U spisku umrlih te godine pominju se: Sara Lazareva, Marta Đorina, Georgije Josifov, Ostoja starac, Živana snaja Đurđa, Dobrosav Ilić, Milovan starac, baba Marija Đipanovica, gospodar Nikolaja Grek (ostavio zaveštanje crkvi).

Za opravki mitropolova doma u Požarevcu plaćeno je, te 1734. godine: Slavku ćeramdžiji, Nemcu zidaru i staroj „profizurovici Šamarerovici“ za kupljeni kreč. Za kopanje vinograda plaćeno je Nedeljku Beliću Ciganinu i još dvadesetorici Cigana, a za opravku crkvene buradi plaćeno je pinteru Nemcu Francu i majstoru Radosavu. Iz drugih spomenika vidimo da su pominju u ovo vreme Požarevljani: Stevan Todorović, Ignjat abadžija i drugi. Iz svih ovih imena Požarevljana iz sredine XVIII veka možemo približno izvesti njihovo poreklo, te vidimo da su tada u Požarevcu bila mešavina migracionih struja, jer u njemu nalazimo pored Srba i Grke, Nemce, Vlahe i Cigane. Osim toga padaju u oči i moravsko-vardarski i šopovski doseljenici, naprimer, Slavko Ćeramdžija, Stefan Bugarin, Marta Đorina, Georgije Josifov, Đuka Damnjanov i drugi.

U austrougarsko-turskom ratu od 1788. do 1791. godine učestvovali su mnogi Požarevljani, koji su po završetku rata morali bežati u Banat, Vršac i Belu Crkvu. Tako isto i sveštenici, koji su u ratu pomagali Austrougare u čijoj vojsci je bilo Srba oficira – Požarevljana.

Turci su 1813. godine popalili Požarevac gotovo sve srpske kuće zajedno sa crkvom. Stanovništvo se većinom razbeglo, najviše u Banat, odakle su se vraćali i podizali nove kuće.

Po oslobođenju od Turaka Požarevac se naglo podiže, gubi turska obeležja, koji su se iselili. U Požarevcu se nastanio knez Miloš, učinivši ga drugom prestonicom, posle Kragujevca. Kako je Požarevac izgledao kada je u njemu živeo knez Miloš opisali su savremeni putopisci Joakim Vujić 1826. i Oto Pirh 1829. godine.

Radi lakšeg pregleda Požarevac će biti prikazan po malama, nastalim od Gornje i Donje Male između kojih je bila Turska Mala sa svojom severozapadnom pozadinom – Ciganskom Malom. Male u Požarevcu označavaju kvartove. Najstarija je Gornja Mala, potom Ciganska Mala, Brdnja Mala, Bugarska, Burjanska i Vlaška Mala. Osim ovih postoje Nova Mala i Grčka Mala.

Gornja Mala

Najstariji deo ove male je sadašnja Brankova Ulica. Pred njom je za vreme Turaka na severnoj strani bila čaršija sa grčkim, turskim i srpskim dućanima, kafane, pekare, mesare… Čaršija, koja se docnije nazvala „Tabačkom“. Odvajala je Gornju Malu od Crkve od koje je na 250 metara zapadno bila turska džamija, na današnjem Podunavskom Trgu. Istočno od džamije pružala se Turska Mala.

Gornja Mala obuhvata danas ulice: Ljubičevski, Deligradsku, Uroševu i Jelensku, Šumadijsku, Zelenu, Nevesinjsku, Kosovsku, Svetosavsku i Garevsku. U njoj je ukupno 428 kuća i 1839 stanovnika, prema popisu od 1910. godine. Kada se uračunaju i dve ulice Nove Male, koje faktički pripadaju Gornjoj Mali, Dragaševića i Železnička Ulica, tada ona ima 526 kuća i 2349 stanovnika, što je jedna četvrtina od ukupnog broja kuća i stanovnika Požarevca.

Gornja Mala ima svoju slavu („zavetinu“) Sv. Trojicu, kada nose litiju kod „zapisa“ pred kojim je nedavno podignut spomenik izginulim ratnicima. Istu zavetinu imaju Brdnja i Vlaška Mala. Ciganska i Bugarska Mala imaju svoju zavetinu, Sv.Nikolu. Burjanska Mala je zadržala staru seosku slavu, Spasovdan.

Stanovništvo Gornje Male ranije se većinom bavilo zemljoradnjom, ali od pre 50-60 godina njom se bave samo noviji doseljenici u južnom delu dok se ostali bave trgovinom, zanatom, činovničkim u služiteljskim zanimanjem, dok se neki i dalje bave zemljoradnjom, poglavito vinogradarstvom. U ovoj mali nešto manje od polovine stanovnika se bave zemljoradnjom dok u ostalim malama zemljoradnjom većina stanovništva se bavi zemljoradnjom – ¾. U Vlaškoj Mali taj procenat je manji ali je u Burjanskoj je veći, jer se tamo gotovo svi stanovnici bave zemljoradnjom.

Rodovi su:

-Jakšići, Aranđelovdan. Smatraju se da su starosedeoci. Oduvek su se njihov preci bavili zemljoradnjom, pa i sadašnji jedini potomak.

-Škodrići, Nikoljdan, su vrlo stari doseljenici i misle da su iz okoline Niša – Gornjeg Matejevca.

-Šutići, sv. Petka, su doseljeni pre 150 godina iz Hercegovine. Nadimak Šutići su dobili po pretku Jovanu, koji je u boju na Varvarinu izgubio perčin i ostao šut.

-Milatovići, Aranđelovdan, su doseljeni sa Kosova, pre 200 godina. Većinom su i do danas zemljoradnici.

-Senkovići, Nikoljdan, su iz Novog Pazara odakle su doseljeni pre 150 godina. Potomci su im trgovci i činovnici.

-Nastići (Kostići), Jovanjdan. Nasta Kostić doselio se pre 150 godina iz „Stare Srbije“ kao kafedžija.

-Nikolići, Aranđelovdan, su iz Gornjeg Matejevca. Hadži Tika je bio boltadžija u Tabačkoj Čaršiji. Potomstvo mu izumire.

-Šainovići, Jovanjdan, su doseljeni pre 150 godina, po jednima „od Knjaževca“ a po drugima iz Ohrida. Potomci su im, kao i preci, trgovci.

-Krajinci, Sv, Vartolomej, su doseljeni iz Sikola kod Negotina pre 150 godina.

-Lazići (Tedenovići ili Tedenčevići), Đurđic, su iz Vidinske oblasti, doseljeni pre 150 godina.

-Rajkovići (Stojićevići), Nikoljdan, su iz Vidina, doseljeni pre 150 godina. Zemljoradnici i baštovani.

-Protići, Sretenje, su poreklom iz Stare Srbije, verovatno Kosova. Doseljeni su pre 150 godina. Njihov ded Ilija bio je prota u Požarevcu pre 90 godina.

-Stojadinovići, Đurđic, su iz Negotinske Krajine, doseljeni pre 100 godina. Dimitrije i Uroš su bili imućni trgovci a potomci trgovci i činovnici.

-Belosavići, Nikoljdan, su iz okoline Vidina, doseljeni pre 100 godina. Beli Sava bio je mehandžija a sinovi trgovci. Sin Mita bio je vrlo bogat a velika tvrdica i umro je bez potomaka. Braća su mu bili trgovci a potomci trgovci i činovnici.

-Mitrovići, Sv. Atanasije, su doseljeni pre 100 godina iz Bitolja.

-Milenkovići, Jovanjdan, su iz okoline Vidina, doseljeni pre 100 godina.

-Milenkovići, Đurđic, su iz okoline Niša, doseljeni pre 100 godina.

-Mitrovići, Mitrovdan, su iz Pirota, doseljeni pre 100 godina.

-Filipovići, Nikoljdan, su iz Krajine, doseljeni pre 100 godina. Potomci su trgovci i kafedžije.

-Jovanovići (Bankeri), Aranđelovdan, su došli pre 100 godina iz Homolja. Nazvani su „bankeri“ što je njihov predak Stojan davao novac „pod interes“. Iz ove familije je pokojni Joška, dugogodišnji narodni poslanik i predsednik opštine, čiji je brat Nikola „Amerikanac“.

-Vukosavljevići, Alimpijevdan, su iz Novog Pazara, doseljeni pre 100 godina. Bave se zemljoradnjom.

-Bresjanci, Jovanjdan, su iz sela Bresja, koje je 1829. godine spojeno sa Požarevcem. Ranijim poreklom su iz okoline Niša.

-Petrovići, Đurđic, su iz Negotinske Krajine. Po Živi „Čvorugi“ imaju nadimak „Čvorugani“. Bave se trgovinom.

-Đorđevići, Sv. Todor: Predak Todor došao je iz Janjine u Grčkoj kao trgovac pa se posrbio.

-Kostići, Mitrovdan. Mata „Slavuj“ došao iz Janjine.

-Simići, Nikoljdan. Braća Đorđe i Mika došli su iz Stare Srbije, verovatno sa Kosova i bili su kafedžije i trgovci. Muško potomstvo im izumire.

-Martinovići, Nikoljdan, su doseljeni pre 80 godina iz Crne Gore. Ov de su se oženili i od tasta u docnijim godinama naučili ćurčijski zanat, čime se i danas bave.

-Krstići, Nikoljdan. „Paša Petko“ kao slušče došao iz okoline Kumanova pre 80 godina iz sela Al-Gunja. Bio je baštovan a sinovi su mu trgovci i činovnici.

Đorđević, Mitrovdan. Todor je došao pre 80 godina iz Đakovice kao kazandžija i umro bez muškog poroda.

-Stanisavljevići, Nikoljdan, su iz Smoljinaca, kao trgovci.

-Ilići, Nikoljdan, su iz Trnova u Bugarskoj kao baštovanski radnici.

-Martić, Nikoljdan, je došao pre 60 godina iz Pančeva kao voskar.

-Dimitrijević, Velika Gospojina, je došao pre 60 godina iz Makedonije kao strugar po čemu je ostao nadimak „Strugarevi“.

-Radovanovići, Sv.Petka, su doseljeni iz Zlatova – Mlava. Rodonačelnik je bio sveštenik.

-Đorđevići, (Đurđevdan). Đorđe „Pikinče“ došao iz Makedonije još za vreme kneza Miloša i bio mehandžija. Sin mu Jovan bio mehandžija pa policijski činovnik. Praunuci su mu činovnici.

-Stefanovići, Stevanjdan, su doseljeni pre 60 godina iz Vršca kao opančari. Sinovi su mu trgovci.

-Zarići, Sv. Petka, su došli pre 60  godina iz Ranovca – Mlava kao trgovački pomoćnik, sinovi su mu trgovci.

-Stankovići, Nikoljdan, su doseljeni pre 60 godina iz Vranja kao piljari.

-Novakovići, Sv. Petka, su doseljeni pre 60 godina iz Homolja zbog trgovine. Sinovi su mu trgovci.

-Andrijevići, Nikoljdan. Dimitrije bio baštovanski sluga, došao iz Bugarske pre 60 godina.

-Vasiljevići, Nikoljdan, su iz Trnova u Bugarskoj.

Vujovići, Alimpijevdan, su došli pre 50 godina iz Banata, kao kolar. Sinovi su činovnici.

-Nikolići, Nikoljdan. Došla dva brata, Kuzman i Milosav, su  iz Lozovika kod Smedereva kao trgovci.

-Maksići, Aranđelovdan, su doseljeni iz Boževca – Stig kao zemljoradnici.

-Pavlović, Nikoljdan, je došao iz Trnova u Bugarskoj kao baštovan.

-Stojanovići, Jovanjdan, su doseljeni iz Šapina – Stig kao zemljoradnici.

-Antonovići, Aranđelovdan, su doseljeni pre 50 godina iz Kumanova, kao baštovani.

-Trifunovići, Pantelijevdan, su doseljeni pre 50 godina iz Nićiforova – Gostivar. Kao zidarski raadnici, sada su preduzimači.

-Filipovići, Vavedenje, su došli iz okoline Niša kao ćurčija.

-Đorđević, Sv. Atanasije,  je došao pre 50 godina „iz Arbanije“ i bio dugo kafedžija po selima; obogatio se i nastanio u Požarevcu kao rentijer.

-Stevanovići, Nikoljdan, je došao iz Golupca kao krojački učenik i okućio se kao krojač.

-Stamenković, Aranđelovdan, je poreklom iz Stare Srbije, po zanimanju terzija.

-Jovanović, Jovanjdan, je došao iz Prugova kao abadžijski šegrt, danas abadžija, sinovi činovnici.

-Živkovići, Nikoljdan, su iz Velikog Crnića, došli kao kafedžije.

-Mitrovići, Nikoljdan, su iz Tetova, došli kao zemljoradnici.

-Dinići, Nikoljdan, su iz Kostura, bave se pekarstvom.

-Ilići, Đurđic, su iz Lozovika. Kovači.

-Miloradović („Makčanin“), Đurđic, je iz Makca – srez Ramski, kao vinarski trgovac.

-Stojadinovići, Nikoljdan, su iz Jagodine, rodonačelnik kolarski radnik.

-Stojadinovići, Lučindan, su iz Gareva – srez Ramski, kao Cigani zemljoradnici. Danas su posrbljeni.

-Milić, Nikoljdan, je iz Ljubinja, srez Ramski, kao zemljoradnik.

-Manić, Nikoljdan, je došao iz Kumanova, po zanimanju nadničar.

-Ilić, Nikoljdan, je iz Svilajnca, lončar.

-Jeremići, Jovanjdan, su doseljeni kao zemljoradnici iz sela Braničeva što su im i potomci.

-Conići, Nikoljdan, su došli iz Trnova u Bugarskoj kao baštovani.

-Nedeljkovići, Nikoljdan, rodonačelnik došao kao zidar iz Prilepa i ovde se oženio i okućio.

-Perić, Jovanjdan, je iz Sirakova, srez Ramski, zemljoradnik.

-Jovanović, Nikoljdan. Kosta dunđer došao pre 60 godina iz Prilepa.

-Petrović, Aranđelovdan. Jovan doseljen iz Desine, srez Ramski, kao zemljoradik.

-Petrović, Nikoljdan. Dimitrije pekarski sluga pre 60 godina došao iz Velesa.

-Bazaveti, Sv. Petka, su doseljeni iz Dolova u Banatu, kao užari.

-Stojmirovići, Nikoljdan. Milovan došao pre 60 godina iz Lučice kao ćurijski zanatlija. Sinovi su mu ćurčije i činovnidži.

-Nakić, Aranđelovdan, su iz Kumanova, piljari.

-Ćirkovići, Nikoljdan, su iz Boževca – Stig, zemljoradnici.

-Kostić, Nikoljdan, su došli iz Prilepa pre 50 godina kao baštovani.

-Stevanović, Aranđelovdan, je došao iz Poljane kao nadničar.

-Marčićević, Nikoljdan, je iz Tomaševca – Banat, zemljoradnik.

-Stojković, Nikoljdan. Došao kao sluga iz Prilepa i ovde postao „gazda Jakov“ šećerdžija.

-Ilić, Sv.Petka, Paun se doselio iz Duboke – Zvižd kao zemljoradnik, prizetio se – „ušao u kuću“.

-Ilići, Nikoljdan, su doseljeni iz Bugarske pre 50 godina.

U Garevskoj ulici ima 12 rodova Cigana-Roma sa 25 kuća. Doseljeni su iz Gareva – Ramski srez. Po zanimanju su zemljoradnici, nadničari, džambasi i svirači. Gotovo svi slave Nikoljdan.

U Garevskoj ulici su i ove srpske porodice:

-Dimitrijevići, Aranđelovdan. Sa majkom se doselio iz Sirakova – Stig kao zemljoradnik nadničar.

-Putniković, Đurđic, je iz Despotovca, došao kao kalemar.

-Omazić, Stevanjdan. Stevan je došao iz Bosne kao opančar.

-Popović, Mitrovdan, je iz Janjine. Bacio se pletenjem stolica sa zetom Srbinom.

-Đorđević, Jovanjdan, je iz Miljevića- Golubac, kao zemljoradnik nadničar.

-Stevanović, Aranđelovdan, je iz Crljenaca – Stig kao nadničar.

-Antić, Nikoljdan, je iz Lozovika- Smederevo, došao kao nadničar.

-Mitrovići, Nikoljdan, su došli pre 80 godina iz Vidinske oblasti u Bugarskoj.

-Mumdžići, Nikoljdan, su doseljeni pre 80 godina iz Vršca. Svetozar je bio kačer a potomci činovnici i trgovci.

-Mojsilovići, Velika Gospojina, Mojsilo se doselio pre 90 godina iz Stare Srbije, verovatno sa Kosova, kao stočar čime se poglavito i ovde zanimao. Unuci su mu zemljoradnici.

-Vasići, Nikoljdan. Vidojko je doseljen pre 80 godina iz Pirota kao lončar čime se i njegovi potomci sada bave.

-Ristići (Salakovčani), Nikoljdan, su poreklom iz Vidinske oblasti u Bugarskoj. Najpre su došli u Salakovac po kome se danas nazivaju pa potom u Požarevac pre 80 godina. Imali su „100 lanaca zemlje“. Unuci su mu trgovci.

-Kostići, Nikoljdan, su iz Bitolja. Potomci si mu mehandžije.

-Nedeljković, Aranđelovdan, je došao iz Kalne – Pirot, kao dunđer (Adam).

-Bogosavljević, Sv. Petka: Došao Aćim pre 60 godina iz Vinca – Golubac i jako se obogatio zelenašenjem.

-Živković, Nikoljdan, je došao iz Gnjilana kao piljar.

-Stojanovići („Murdarevi“), Nikoljdan, su doseljeni pre 60 godina iz Lerina – Grčka kao kasapi i mumdžije.

-Radovanovići, Mitrovdan. Mita „Bulevardžija“ (nazvan po imenu svoje kafane) doseljen je pre 60 godina iz Bratinca – Stig.

-Lješević, Stevanjdan, je doseljen pre 60 godina iz užičkog okruga kao sveštenik.

-Topuzović, Lučindan, se doselio iz Šapca kao pisar.

-Boškovići (Džorini), Nikoljdan: Predak „baja Džora“ doselio se pre 100 godina iz okoline Zaječara i nastanio se blizu „Šutulove Bare“. Bavio se zemljoradnjom. Praunuci su mu zanatlije.

Ciganska Mala.

Ova mala obuhvata ove ulice: Pečansku, Džampićevu, Banovu, Ohridsku, Svetogorsku, Dečansku, Skadarsku, Vojvode Dobrnjca, Hilandarski Zapis, Kneza Mihaila i Karadžićevu. Ciganskih kuća u Požarevcu ima 462 sa 2365 stanovnika, što je 1/5 od ukupnog broja požarevačkog stanovništva. U poslednjih 50 godina su se jako posrbili i govore gotovo samo srpski, pogotovu mladež. Za to vreme su se jako umnožili, naročito priraštajem i nešto doseljavanjem.

Novije ciganske doseljenike, doseljene pre 30 godina i manje iz Ciganske a i drugih mala, ako imaju po jednu kuću ne navode se, jer ih ima veoma mnogo, ali će biti navedeni u pregledu svih stanovnika. Navode se samo stariji rodovi, kojih u ovoj mali ima 21 i prosečno imaju po 20 kuća po familiji. Međi njima ima starih ljudi koji znaju svoje pretke skoro 200 godina unazad, ali i ti su se poznati „rodonačelnici“ rodili u Požarevcu i „živeli ovde pre Karađorđa, još za vreme Turaka“. To su, dakle, potomci onih Cigana-Roma koji se pominju u Požarevcu pre 200 godina, za vreme austrijske okupacije, a odakle su se doselili to niko ne zna. Verovatno suse doselili sa Turcima, mada se ne pominju kao muslimani po veri, oduvek su bili hrišćani a ni turski jezik nisu znali. Njihov jezik nije sličan ni turskom ni vlaškom, to je naročiti ciganski jezik, koji u poslednje vreme većinom odbacuju i zamenjuju srpskim jezikom.

U Ciganskoj mali su ovi rodovi:

-Jecići, Nikoljdan. Njihov praded Iva živeo je pre 150 godina a njegova mati Jeca, po kojoj nose ime, pre 180 godina. Znaju da je Jecin muž sa bratom držao kovačnicu na Ćirikovačkom Drumu a priča se da je pored njihove kovačnice vodio put za Kostolac i za „Šišmanov Grad“ – za koji oni misle da je bio preko Morave, kod Velikog Orašja: Sva je prilika da se u tom imanu sačuvala uspomena na Vidin, za koji se tada iz Kostolca potovalo Dunavom.

-„Ašaglavići“ (znači „velike glave“), Nova Godina. Praded Stojadin živeo je pre 175 godina; imao je brata Milutina. Stojadin i Milutin imali su 5 sestara koje je hteo neki Turčin da siluje; zbog čega su ga ubili, ali su imali prijatelja Turčina u Velikom Gradištu, koji ih je zaštitio, te im otuda došao nadimak Ašaglavići. Sin Milutinov Mirko oženio se „Bugarskom“ Petrijom, koja je ovamo iz Krajine prebegla 1813. godine, te pošto je bila sirota – udala se za Ciganina.

-Mijajlovići, Nikoljdan. Najstariji poznat predak je Sava, koji je živeo pre 160 godina. Njegov sin Mihailo bio je dunđerin i zidao je staru crkvu u Požarevcu 1819. godine za vreme episkopa Agangela i kneza Miloša.

-Radojkovci, Nikoljdan. Predak Radojko živeo je u Požarevcu pre 160 godina. Kao i većina Cigana, zanimali su se uvek zemljoradnjom i imali dovoljno zemlje jer je posle Turaka slobodno „zahvatili“ koliko su hteli ali su je ubrzo prodali „Bugarima“ – kako nazivaju izbeglice iz Krajine, koji su bili vredniji od njih, te su im zemlju kupovali za „sir i vunu“.

-Ivkovići, Nikoljdan. Najstariji poznat predak Gojko živeo je pre 165 godina. Njegov sin Ivko služio je nekog Turčina, nešto skrivio i pobegao „preko“.

-Miloševci, Nova Godina. Predak Miloš živeo je pre 140 godina i za vreme Turaka bio aračlija.

-Pupići, Nova Godina. Najstariji predak Jova Pupić živeo je pre 135 godina.

-Malačkovci, Sv. Petka. Najstariji predak Živojin živeo je pre 145 godina.

-Nikolići, Nikoljdan. Njihov predak Steva živeo je pre 150 godina a njegove ćerke su bile lepe morale su se garaviti da bi bile ružne da ih Turci ne bi silovali.

-Antići, Nikoljdan. Predak Gruja živeo je pre 165 godina a njegov sin Anta pre 135 godina. Sa njima su rod Džampići.

-Simići, Nikoljdan. Preded Sima svirao je knezu Milošu u gajde.

-Kačamakovići, Nikoljdan. Praded Jova živeo je pre 150 godina a ded Stoja pre 120 godina i pričao svojima kako je kao dečak bežao od Turaka u neku bukovu šumu i da je u toj šumi bilo mnogo izbeglica,

-Gluvakovi, Nova Godina. Praded Jova živeo jepre 150 godina. Priča se da su se Jovine sestre krile po tavanima od Turaka.

-Čitakovići, Nikoljdan. Praded Stoka živeo je pre 155 godina a ded Stojadin pre 125 godina.

-Stojići, Nikoljdan. Ded Stojić živeo je pre 110 godina.

-Đokići, Nikoljdan, Ded Đoka živeo je pre 110 godina.

-Jankovići, Aranđelovdan. Praded Steva živeo je pre 140 godina u Požarevcu, ali se zna da je doseljen iz obližnjeg sela Klenovnika.

-Jovanovići, Jovanjdan. Otac Jova je živeo pre 95 godina u Požarevcu ali se zna da je došao iz „preka“ i da je bio „vagabunda“.

-Kostići, Nikoljdan. Ded kosta živeo je pre 150 godine i došao kao momak u Požarevac iz Kovina u Banatu i ovde se oženio.

-Bajini, Nova Godina. Ded Ilija preneo je sina Živka iz „preka“ za vreme Madžarske Bune.

-Selinovi, Nikoljdan. Ded Delin došao iz Turske pre 105 godina kao kovač.

Ciganske kuće su većinom skromne i sa razgrađenim dvorištem, razbacane bez ikakvog reda a sokaci su krivudavi. Sirotinja i nemarnost proviruju iz većine kuća, kao i odsustvo ukusa za lepo, red i udobnost, mada mnogi imaju materijalnih sredstava sa lepši i udobniji život, jer kao nosači u magacinima i prodavci na pijacama dobro zarađuju, ali novac troše na kocku i pijančenje dok u kući bedno žive.

Većina se bavi zemljoradnjom a manji kirajdžilukom. Dok nije bio železnice od Požarevca do Dubravice i Osipaonice, broj  kirajdžija je bio mnogo veći. Mnoge žene i devojke čiste zaostali kukuruz pri krunjenju na krunjačima po trgovačkim koševima, kojih ima 100, i u njima radi naizmenično oko 500 ciganskih žena i devojaka. Ima Cigana koji rade u opštinama kao patroldžije, služitelji, čuvari polja. Priličan broj se bavi raznim zanatima, kovačkim, stolarskim, dunđerskim, sviračkim i dr.

Cigana van Ciganske male ima najviše u „Burdeljima“, u kraju Požarevca južno od vašarišta i Burjanske Male, u produžetku Jablanske Ulice. Ima ih i u Garevskoj Ulici i zapadnom delu Zelene Ulice.

Prvi naseljenici burdelja („burdeljani“) došli su, kao i naseljenici Vlaške Male, za vreme Madžarske Bune i to najviše iz okoline Bele Crkve i banatskih sela. To su Vlaški Cigani (jezik je vlaški) dok onih desetak korparskih Cigana nisu ni vlaški ni turski već kao oni iz Ciganske Male, vele da je njihov jezik pravi ciganski ili srpsko-ciganski, pošto u njemu ima dosta srpskih reči.

„Burdeljanske“ familije su:

-Tobeji, Sv, Petka;

-Stančići (ranije se zvali „Stančulji“), Sv. Petka;

-Dragomirovići, Aranđelovdan;

-Nikolići, Nikoljdan;

-Andejići, Nikoljdan;

-Radulovići, Aranđelovdan;

-Mančići, Sv. Petka;

-Jovanovići, Sv.Petka;

-Novakovići, Sv. Petka i:

-Gukići, Sv. Petka.

Cigani korpari su ranije živeli po okolnim selima da bi se pre 40 godina stalno nastanili u Požarevcu zbog bolje zarade. Njihove porodice su:

-Dinići, Nikoljdan;

-Radenkovići, Aranđelovdan;

-Pavlovići, Aranđelovdan;

-Golubovići, Nikoljdan:

-Stevanovići, Aranđelovdan i;

-Matejići, Nikoljdan.

U Ciganskoj Mali ima i Srba, naročito u Knez Mihailovoj Ulici i to su:

-Mitrovići, Aranđelovdan, su poreklom iz Niša. Gavrilo bojadžija i Tasa kafedžija. Tasa je bio poznat pod imenom „Cigan Tasa“ i ako je bio Srbin, bio je ciganski kmet.

-Nikolajevići, Jovanjdan. Dedovi su im doseljeni iz Krajine. Oni su kačeri a sinovi su im isto ali i činovnici; raseljeni su iz Požarevca.

-Veličkovići, Aranđelovdan, su iz Kumanova, pekari.

-Benaroj, Jevrejin, došao iz Vidina kao trgovac.

Kocići, Nikoljdan, su doseljeni iz Niša ipostali kožarski i žitarski trgovci.

-Stojanović, Stevanjdan, se došao iz Rabrova – Stig kao abadžijski šegrt.

-Trifunović, Sv.Petka, je doseljen iz Banata kao berbrin.

-Vesić, Nikoljdan, je berberin iz Banata.

-Todorović, Aranđelovdan, doseljen iz Knjaževca kao fijakerist.

-Milanovići (Mićovići), Srevanjdan, su doseljeni iz okoline Užica kao kelneri, ovde postali kafedžije a posle žitarski trgovci.

Brdnja Mala.

Posle Gornje najstarija je (od srpskih) „Brdnja“ Mala, koja zahvata severoistočni deo varoši, od Gradištanskog Druma (Braničevske Ulica) pa na istok do brda i varoških vinograda. Na jug se proteže do stare crkve. Danas zahvata ove  ulice: Zetsku, Čarapićevu, Knićaninovu, Izvorsku, Krajinsku, Pop-Lukinu, Jugovićevu, Gojkovu i Uglješinu. Ukupno ima 223 kuće (sa prostranim dvorištima, baštama, voćnjakom ili vinogradom uz kuću) i 988 stanovnika, prema popisu iz 1910. godine.

Poreklo rodova.

-Dinkići, Đurđic, drže da su starinom iz Požarevca ili su doseljeni vrlo davno, ali ne znaju odakle. Ime nose po nekoj babi Dinki.

-Ilići („Plašipilci“), Đurđic, misle da su starinom iz Požarevca ili da su, možda, odavno doseljeni.

-Jovanovići, Nikoljdan, su odavno doseljeni iz Krajine, okolina Negotina.

-Dakići, Nikoljdan, su doseljeni iz Velikog Izvora posle hajduk-Veljkove pogibije. Cola Dakić živeo je 100 godina.

-Mitrovići, Mitrovdan, su poreklom iz Krepoljina – Homolje.

-Nikolići, Velika Gospojina, su poreklom iz Ceremošnje – Pek.

-Marinkovići, Nikoljdan, su iz Kobilja –Stig.

-Ilići, Đurđic, su iz Peka.

-Skakalečkovi, Nikoljdan, su iz Velikog Izvora.

-Cakići, Sv. Jovan Zlatousti, su  doseljeni iz Velikog Izvora.

-Petkovići, Nikoljdan. Od ove familije ima 10 kuća u Bugarskoj Mali i dve u Burjanskoj.

-Lalići, Jovanjdan, su iz okoline Zaječara.

-Totići, Nikoljdan, su iz Mlave.

-Đergovići, Nikoljdan, su doseljeni 1815. godine iz Velikog Izvora.

-Stokići, Đurđic, su iz sela Boževac – Stig.

-Marjanovići, Mitrovdan. Njihov predak Jonja (Vlah) se doselio iz Banata.

-Milenkovići, Đurđic, su iz Krajine.

-Jovanovići, Mala Gospojina, su iz Kobbilja – Stig.

-Kalinići, Lučindan, su iz Aleksandrovca – Morava. Prizetio se.

-Milojkovići („Budžini“), Đurđic, su iz Velikog Izvora.

-Đorđevići, Aranđelovdan, su iz Bariča – Pek.

-Milutinovići („Kurtini“), Jovanjdan, su iz Rabrova – Stig.

-Kurandići, Stevanjdan. Bile su dve kuće, pa jedna – Krste, dućandžije uzumre a od drugog brata – Milenka zemljoradnika, ostala je samo udovica, baba. Kurandići su se doselili iz Paraćina, gde imaju rođake daljim poreklom su sa Kosova, odakle su se davno doselili u Paraćin a jedan deo dalje, u Požarevac.

-Stojanovići, Jovanjdan su iz Boževca – Stig.

-Trailovići, Nikoljdan, su doseljeni iz Kobilja.

-Šljivići, Jovanjdan, su iz Bradarca. Potomci su vojvode Živka Šljivića iz Prvog ustanka, po zanimanju su činovnici.

-Stankovići, Đurđevdan, su iz obližnjih Trnjana.

-Kolčići („Kalčići“), Nikoljdan, su iz Resave. Zemljoradnici su i kočijaši.

-Milići, Đurđic, su iz Beranja – Pek.

-Šapljani, Nikoljdan, su iz Šapina, dućandžije, doseljeni po naredbi kneza Miloša.

-Dobreškovići, Nikoljdan, su iz Šapina.

-Radojkovići, Lazarevdan, su iz Kisiljeva.

-Jovanovići, Nikoljdan, su iz Ćirikovca.

-Jeremići, Aranđelovan, su iz Knežice pa se ovde okućili.

-Vučkovići, Nikoljdan, su iz Petke.

-Jovanovići, Jovanjdan, su iz Bubušinca.

-Đorići (bilo ih je više pa su neki izumrli a neki raselili, mahom kao činovnici), Đurđevdan, su iz Smoljinca, doseljeni kao trgovci, po naredbi kneza Miloša.

-Kuzmanovići, Sv. Vrači, su iz sela Bariča – Pek, odakle se doselio njihov predak kao zemljoradnik, prizetivši se.

-Bogdanovići, Đurđevdan, su iz Šapina. Njih zovu „Šapljani“ a Davidovićeva Ulica gde su se prvi put naselili pre 80 godina zvala se „Šapljanska Mala“.

-Lazarevići, Mitrovdan, su doseljeni pre 70 godina iz Kasidola kao trgovački momci i bili su imućni trgovci.

-Davinići, Nikoljdan, su poreklom iz Crne Gore. Ded im je bio kačer a potomci industrijalci.

-Veselinovići, Aranđelovdan, su doseljeni pre 75 godina iz Kumanova.

-Pešići, Mratindan, su poreklom iz Užičkog okruga.

-Mirkovići, Đurđic, su doseljeni iz Peka – sela Požažine pre 70 godine kao učenici terzijski i trgovački pa se, kao zanatlije i trgovci, oženili i okućili.

-Nikolići, Sv.Ćirilo i Metodije. Predak Dimitrije Nikolić, Grk iz Bitolja, doselio se odavno u Požarevac kao terzija. Šio je knezu Milošu odelo. Jako se obogatio i potomci su mu posrbljeni i postavši činovnici rasprodadoše svoje nasleđe.

-Kristoji, Sv. Petka, su doseljen iz Bele Crkve kao berberin. Bio je vlaškog porekla pa mu se porodica posrbila.

-Ćirići, Nikoljdan, su iz Pirotskog okruga, blili su lončari.

-Nikolajevići, Nikoljdan, su doseljeni pre 70 godina iz Kobilja kao abadžijski učenici, tu se oženili kao abadžije a sinovi se raselili kao činovnici.

-Trailović, Sv.Petka, je došao kao terzijski učenik iz Ranovca pa se ovde okućio.

-Stoilovići, Nikoljdan, su poreklom iz Sirakova.

-Antići, Nikoljdan, su doseljeni iz Dubravice kao trgovački pomoćnici.

-Ivković, Jovanjdan, je došao kao terzijski učenik iz Donje Kruševice – u Peku.

-Radulović, Nikoljdan, je došao iz Carevca na kovački zanat.

-Plješkovići, Đurđic. Toša berberin došao pre 50 godina iz Bele Crkve a deca su mu činovnici.

-Živković, Nikoljdan. Sveštenik Vasa došao pre 50 godina iz Nemenikuća, Kosmajskog.

-Živkovići, Nikoljdan, su doseljeni iz sela Zatonja kod Dunava kao trgovački momci. I potomci su im trgovci.

-Kirilovići, Nikoljdan. Pop Ćirko došao je 1824. godine iz Šuvajića – Pek u Požarevac kao grnčar, pa se zapopio (a bio je nepismen) i bio sveštenik 67 godina.

-Mihailović („Badić“ nazvan po ortaku iz radnje), Sv. Petka, je poreklom iz vlaškog sela blizu Vršca ali je porodica posrbljena.

Božić, Đurđic. Otac se doselio pre 75 godina kao učitelj iz Banata a sin mu umro kao penzioner.

-Gajići, Đurđevdan, su došli iz Velikog Gradišta kao trgovački pomoćnici a sada su trgovci kao i njihovi sinovi.

-Vukčević, Sv. Kiril, je došao iz Trstenika kao lekar, Daljim poreklom je iz Crne Gore.

-Pantelić, Nikoljdan, je došao pre 60 godina iz Pečanice – Stig kao učitelj. Muško potomstvo nema, žensko činovnici.

-Pavlović, Nikoljdan, je poreklom iz Velikog Sela a daljim poreklom sa Kosova. Zanima se ekonomikom i industrijom. U Velikom Selu ima 7 kuća ove familije.

-Vučković, Sv.Petka, je došao iz Vitovnice – Mlava pre 50 godina kao učitelj. Potomci mu činovnici.

-Smiljkovići, Nikoljdan, su poreklom iz Stiga. Potomstvo raseljeno kao zanatlije i činovnici.

-Cocići, Nikoljdan, su došli iz Mlave pre 80 godine, bili zemljoradnici a docnije džambasi.

-Protići, Sretenje, spadaju među starije familije, jer im je ded bio prota u Požarevcu pre 80 godina a doseljen je sa Kosova. Ova porodica je imala desetak kuća, pa je nešto izumrlo a nešto se raselilo, kao činovnci.

-Atanacković, Jovanjdan, je iz Neresnice – Zvižd.

-Atanacković, Sv. Atanasije, je poreklom iz Makedonije odakle su kao Cincari došli pre 70 godina, posrbljeni su a potomci su sveštenici i činovnici.

-Brankovići, Jovanjdan, su poreklom iz Brzohoda – Moravski srez, odakle su doseljeni pre 70 godina u Vlaški Do a potom u Požarevac.

-Pavlovići, Sv. Atanasije. Stojan („Stojančić“) došao pre 70 godina iz Kisiljeva – Ramski srez kao sluga i postao duvandžija a potom predsednik opštine i rentijer.

Bugarska Mala.

Iz spomenika vidimo da je i pre 200 godina bilo u Požarevcu šopskih doseljenika koje su Požarevljani i onda nazivali Bugarima. Tada ih je bilo malo i nisu imali zasebnu malu. Ovu su naselili posle pogibije Hajduk-Veljkove i docnije, sve do 1833. godine dok je Timočka Krajina bila pod Turcima, pa je njene stanovnike namamila sloboda ovog kraja.

Stari Požarevljani pričaju da je posle 1813. i 1815. godine doselili iz okoline Zaječara, najviše iz Velikog Izvora oko 100 kuća (rodova), od kojih su samo polovina naseljeni u Bugarskoj Mali a ostali se naselio u Badnjoj Mali najveći deo, u selu Burjanu u drugim okolnim selima. Prvi su od „Bugara“ došli „Bajka Gena“ i „Bajka i Todor“, a posle su se doseljavali „Bajka Caka“, Nikolča, Diča, Čola, Vučko sa sinovima Canom, Colom i Mangulom, zatim Vuča, Petko, Uzun, Balja, Koča, Rajko, Sajko, Stojko, Gerga, Kitan, Cvetan, Najdan i drugi. Neki su od njih bili dunđeri a ostali većinom zemljoradnici, osim nekoliko trgovaca i kafedžija. Stari ljudi pričaju da je u početku vlade kneza Miloša u Požarevcu bilo svega 4 dućana od kojih su tri „držali Bugari“ a jedan Cincarin. To su bili Budža, Beli Petar, Vitko i Kosta Cincarin.

Po dolasku u Požarevac neki od njih su pomagali knezu Milošu pri daljem ubijanju Turaka. To su bili: Uzun, Balja, Peja, Kola i Rajko od kojih je Balja bio zemljoradnik a ostali mehandžije.

Bugarska Mala obhvata i nekoliko ulica u kojima nema doseljenika iz okoline Zaječara. Po oslobođenju opštinski sud je zvanično Bugarsku Malu preimenovao u Braničevsku, sa ciljem da time spreči neprijatnu uspomenu na mrsku bugarsku trogodišnju vladavinu u ovom kraju, što je stanovništvo vrlo rado prihvatilo. Sada Braničevska (ranije Bugarska) Mala obuhvata severni deo Požarevca, i to ove ulice: Prištinsku, Miloša Pocerca, Jakšićevu, Ilije Birčanina, Prizrensku, Braničevsku i Obilićevu. U njima je bilo 249 domova sa 1343 stanovika, po popisu od 1910. godine.

Poreklo rodova:

-Spasići, Đurđic, smatraju seba za starosedeoce i vele da su u Požarevcu bili i u tursko vreme.

-Rogići, Nikoljdan. Njih smatraju za starosedeoce. Stevan Rogić živeo je u vreme kneza Miloša i bio bogat sa zemljom i stokom. Stevanov sin Stanoje učestvovao je u ubistvu kneza Mihaila. Stanoje je za vreme Aleksndra Karađorđevića bio kasapin, pa  dobio za đumrugdžiju u Donjem Milanovcu. Đumrugdžijska služba je u to vreme bila vrlo rentabilna, te je Stanije umnožio nasleđeno imanje. Imao je 100 lanaca zemlje i 12 dućana. Po padu Aleksandra Karađorđevića Stanije izgubi službu a trgovinom sa stokom izgubio je i imanje, te stupi u zaveru da ubije kneza Mihaila, misleći da će posle prevrata opet postati đumrugdžija. Stanoje je streljan a cela familija Rogića bila je prezrena, te su, da unekoliko izbegnu mržnju, promenila preizime u „Iliće“, i tek po nestanku Obrenovića počeli su da se zovu starim prezimenom. Neki od njih su ostali i dalje Ilići.

-Stojanovići („Prckovci“), Stevanjdan, ne znaju za svoje poreklo.

-Birovci, Nikoljdan, je stara porodica.

-Petrovići (Petkovići, Bečići), Nikoljdan, su doseljeni iz okoline Zaječara 1813. godine.

-Vučkovići (Vučkovci), Nikoljdan. Vučkov otac Nikola sa bratom Pejom pobegao od Turaka iz Velikog Izvora 1813. godine i preko Zlota i Resave došao u selo Dublje. Pred navalom Huršid paše od Niša pobegnu preko Dunava odakle se vrate u Požarevac.

-Vučkovići („Mangulovi“), Nikoljdan, nisu u srodstvu sa Vučkovićima (Vučkovcima). Starinom su iz Velikog Izvora, odakle su došli 1815. godine.

-Tošići („Ogorelovi“), Nikoljdan, su iz Velikog Izvora.

-Jovanovići, Nikoljdan, su iz Velikog Izvora.

-Damnjanovići, Nikoljdan, su iz Velikog Izvora.

-Markovići, Aranđelovdan su iz okoline Knjaževca.

-Krajinci, Đurđic, su iz Tamniča kod Negotina, odakle se doselio Stojan Krajinac posle Hajduk-Veljkove pogibije.

-Kojići, Aranđelovdan su iz okoline Negotina.

-Andrejići, Jovanjdan, su iz Vražogrnaca.

-Dičići, Nikoljdan, suiz Velikog Izvora.

-Canići, Nikoljdan, su iz Velikog Izvora.

-Jotići, Nikoljdan, su iz Velikog Izvora.

-Živanovići, Đurđic, su iz okoline Negorina.

-Živanovići, Aranđelovdan. „Bajka Živan Dardać“ došao je iz Velikog Izvora.

-Obrenovići, Aranđelovdan, su iz Dubravice gde imaju 8 kuća i spadaju u stare familije.

-Pašići, Nikoljdan, su iz okoline Zaječara.

-Milosavljevići (Milivojci, Markovići), Jovanjdan, Predak Milosav Marković doselio se iz Vražogrnaca. Njegov sin Milija učio je u manastiru Rukumija i postao pop ali je ostavio svešteničku službu i bio učitelj „begovima“ – sinovima kneza Miloša. Milijin sin Iva bio je slikar i radio crkvene ikonostase, zbog čega je putovao u Italiju da se nauči slikanju. Zvali su ga „moler“ kao što su zvali i pesnika Đuru Jakšića, koji je tada u Požarevcu kao „moler“ radio, kad je prvi put prešao u Srbiju. Iva je Đuri pozajmljivao farbu za rad i kada mu nije vratio tužio ga opštinskom sudu, što se vidi u opštinskoj arhivi.

-Perići, Sv.Sava Vara (Varindan) uoči Nikoljdana, su iz sela „Staropatice“ kod Zaječara. Izgleda da danas ne postoji ovo selo. Imaju nadimak „Pečenkovci“.

-Nikolići (Pričkovići), Simeundan, misle da su starinom sa Kosova,

-Conići, Nikoljdan, su iz okoline Zaječara.

-Stamenkovići (Nečići), Nikoljdan, su iz resavskog Dublja gde su došli iz okoline Zaječara. Daljim poreklom su „od Vidina“.

-Jovanovići („Fiškalovići“), Nikoljdan, su doseljeni „iz preka“. Zadržala se uspomena da su tamo nekad bili po veri kalvinci.

-Čolići, Đurđevdan, su iz Velikog Izvora.

-Mišići, Nikoljdan, su iz Zaječara.

-Markovići, Aranđelovdan, su iz Krajine.

-Matići, Jovanjdan, su iz Vražogrnaca.

-Bonići, Varindan, su iz sela Dublja – Resava, ranije potiču od Vidina.

-Ivanovići („Kazakovi“), Nikoljdan, su iz Velikog Izvora.

-Ilići, Nikoljdan, su došli iz okoline Zaječara za vreme vlade kneza Miloša.

-Perići, Jovanjdan, su iz Vražogrnaca. Imaju nadimak „Kupusari“.

-Vasići, Mitrovdan. Vasa došao iz okoline negotina 1813. godine. Bilo ih više kuća, koje su se rano poćele baviti trgovinom, pa su neki izumrli a ostali odselili.

-Ćelići, Aranđelovdan, su iz Bradarca. Bave se zemljoradnjom.

-Živkovići („Pilicani“), Nikoljdan su iz Nabrđa.

-Glušćevići, Đurđic, su doseljeni pre 60 godina iz Rupeljeva – Požega. Služili kod imućnih zemljoradnika potom se oženili i okućili. Stariji brat umro bez  poroda.

-Petrovići, Aranđelovdan, su iz Knjaževca.

-Lilkovići, Jovanjdan, su iz Vražogrnaca, doseljeni pre 90 godina i bave se zamljoradnjom.

-Jankovići, Sv. Petka, su iz Krajine.

-Ilić, Nikoljdan. Jovan došao pre 60 godina kao baštovan iz Bugarske (Vraca) i ovde se oženio i okućio.

-Đorđević, Nikoljdan. Stojan se doselio pre 60 godina kao baštovan iz Ljaskovca – Trnovo – Bugarska pa se oženio i okućio.

-Zarić, Jovanjdan, je iz okoline Zaječara.

-Vučković, Nikoljdan, je iz Rakovice u Bugarskoj, baštovan.

Jovanović, Đurđic, je doseljen pre 40 godina iz Trnjana i prizetio se u kuću gde nije imao muške dece.

-Bačići, Nikoljdan, su bili zemljoradnici pa se odali trgovini. Doseljeni su iz Krajine.

-Milatovići, Aranđelovdan, ne znaju za svoje poreklo, misle da su starosedeoci. Ded je živeo u Gornjoj Mali.

-Obradovići, Nikoljdan, su rod sa Rogićima.

-Selići, Aranđelovcan, su iz Kurkače i Stigu.

-Markovići, Nikoljdan, su iz Krajine. Zemljoradnici i kočijaši.

-Vukosavljević, Jovanjdan, je došao pre 60 godina iz Boljana u Crnoj Gori, ovde se oženio i stalno živi kao živopisac, radeći crkvene slike.

-Antić, Aranđelovdan, došao je pre 60 godina iz Kumanova kao pekar.

-Petrović, Đurđic, je došao iz Rama, po zanimanju piljar.

-Mišić, Jovanjdan, je iz Drmna, po zanimanju bakalin.

Burjunska Mala.

Sadašnja mala „Burjan“ postala je na zapadnom kraju Požarevca 1826. godine a pre toga je postojala kao zasebno selo, udaljeno 4 kilometra zapadno od Požarevca, na sredokraći između sela Dragovca i državnog dobra Ljubičeva, između Dragovačkog Puta i Resavčine. Izgleda da je Burjan kao selo dosta staro naselje. Nalazimo ga na Langerovoj karti pre 200 godina pod imenom Bernani sa vodenicom na Resavčini. Posle propasti 1813. godine je opustelo da bi se docnije ponovo naseljavalo. Posle 1813. godine u Burjan se doselilo najviše izbeglica iz okoline Zaječara, poglavito iz Velikog Izvora. Burjan je preseljen u Požarevac po naredbi kneza Miloša, najviše zbog krađa. Burjučani su bili pod sumnjom da su lopovi, pa su ih hteli staviti pod kontrolu varoških vlasti. Jov. Dragašević veli da je „selo Burjan knez Miloš sa Morave preselio u Požarevac kako bi došao do njihove zemlje, što stari meštani Burjunske Male demantuju. Po dolaskiu u Požarevac Burjunčani su dobili od opštinske utrine samo placeve za kuće i bašte.

Burjunska Mala obuhvata ove ulice: Težačku, Hilandarsku, Moravsku u Sajamsku, koje ukupno imaju 145 kuća i 786 stanovnika a kada su se doselili pre 100 godina, pričaju da je bilo svega 30 kuća.

Pored Devića i Grnčarevića najstariji su i svi oni rodovi koji slave Sv.Kirika. Doselili su se sa Kosova, iz Vučitrna, pre 160 godina, dakle mnogo pre od doseljenika iz Velikog Izvora, koji se većinom došli po oslobođenju.

Poreklo rodova:

-Devići, Đurđic su najstariji i najimućniji u Burjanu, samo se slabo umnožavaju. Ne znaju tačno odakle su poreklom a slušali su od svojih starih da su davno, posle propasti srpske države, doseljeni sa juga, misle iz okoline Prizrena ili sa Kosova.

-Grnčarevići, Jovanjdan. Potomci ne znaju pouzdano da im je predak Stevan, po zanimanju grnčar, pre 170 godina došao sa Kosova. Izgleda da je hteo da se seli u Banat, pa se zadržao u Požarevcu, koji je bio pod Turcima i u srpskom delu varoši na kraju Gornje Male, kod današnje kafane „Poslednji Groš“ otvorio dućan. Njegovi sinovi su docnije, kada su bili opšti zahvati lugova i polja, zauzeli zemlju u selu Burjanu, napustili grnčarski zanat i postali zemljoradnici.

-Boškovići, Nikoljdan, su iz Velikog Izvora. „Bajka“ Boško je čuvao ovce kneza Miloša u Zabeli kao starac 1825. godine.

-Uroševići, Jovanjdan. U Burjan su se doselili iz Batovca a za dalje poreklo ne znaju.

-Pejići, Nikoljdan. Peja je sa bratom Nikolom 1812. godine pobegao iz Velikog Izvora preko Zlota i niz Resavu u Dublje kod Svilajnca. Odatle je, pred navalom Huršid paše od Niša, bežao ka Požarevcu i kod Dubravice pređe Dunav, gde su ostali dok knez Miloš nije oslobodio Srbiju. Vratio se posle 1815. godine. Peja je zahvatio zemlju u Starom Selu sa obe strane Dragovačkog Puta.

-Najdanovići, Nikoljdan. Predak „bajka Najdan Paća“ doselio se iz Velikog Izvora u Burjun 1816. godine.

-Radunovići, Nikoljdan, su doseljeni u isto vreme kad’ i prethodni. „Bajka Raduna“ u kao starca ubili Vlasi u Šljivovcu i mrtvog su ga pojeli psi.

-Cvejići ili Petrovići, Nikoljdan, su iz okoline Negotina.

-Vukosavljevići, Sv. Kirik, su iz Vučitrna na Kosovu. Doseljeni pre 160 godina.

-Pavlovići, Jovanjdan. Starijim poreklom su sa Kosova i rod su sa Grnčarevićima.

-Stamenovići, Jovanjdan, misle da su iz Krajine.

-Jotići, Aranđelovdan, drže da su poreklom iz okoline Zaječara.

-Belosavići, Nikoljdan, su iz okoline Zaječara.

-Milčići, Nikoljdan. „Bajka Milče“ se doselio u Burjan 1820. godine iz Velikog Izvora.

-Cokići, Nikoljdan, su iz Velikog Izvora.

-Stamenkovići, Sv. Petka, su iz Krajine.

-Živanovići, Sv. Ćirik, su iz Vučitrna na Kosovu, doseljeni pre 160 godina.

-Colići, Đurđic, su iz Velikog Izvora.

-Najdanović, Đurđic, su iz Velikog Izvora.

-Petkovići, Nikoljdan, su iz Velikog Izvora.

-Mitrovići, Jovanjdan, su doseljeni pre 80 godina iz Krajine.

-Vujičići, Aranđelovdan, su poreklom izMorave.

-Stoićevići, Sv. Ćirik,  su doseljeni iz Vučitrna na Kosovu pre 150 godina.

-Stepići, Sv. Ćirik, su iz Kruševačkog okruga a daljim poreklom su sa Kosova – Vučitrn.

-Obradovi, Sv. Ćirik, su iz Resave a daljim poreklom su sa Kosova – Vučitrn.

-Mirkovići, Jovanjdan, su iz Zvižda.

-Pešići, Velika Gospojina, su iz okoline Paraćina a daljim poreklom su sa Kosova.

-Ivančići, Jovanjdan, su iz Krajine.

-Petrovići, Mitrovdan, su iz Stiga.

-Josići, Stevanjdan, su došli iz Peka, ovde se prizetili.

-Mitići, Stevanjdan, su iz Resave a daljim poreklom misle da su od Prizrena.

-Paunovići, Jovanjdan, su iz Homolja.

-Mitići, Nikoljdan, su iz Peka.

-Ilići („Klankovi“), Jovanjdan, su iz Krajine.

Između Burjuna i varoši su ovi rodovi, većinom trgovci, zanatlije i činovnici:

-Dobrnjci, Lučindan, su iz Dobrnja, odakle su njihovi preci, slavne vojvode iz prvog ustanka, Petar i Stevan Dobrnjac. Njihov potomak Arsa Dobrnjac stalno se nastanio u Požarevcu pre 90 godina kao trgovac, pa su mu to bili i sinovi koji su pomrli, dok su se unuci rasturili kao činovnici a unuke razudate, većinom po drugim varošima.

-Nikolajevići, Ilindan, su poreklom iz Dobrnja i potomci su čuvenih vojvoda iz Karađorđevog ustanka. Njihov predak je bio sa službom kod kneza Miloša, pa ga je omrzao te je zbog toga pobegao u Vlašku gde su mu se u Bukureštu rode sinovi Aleksandar i Patrika, od kojih je Aleksandar bio viđen narodni poslanik za Požarevac u sredini prošlog stoleća. U srodstvu su sa Dobrnjcima.

-Miljkovići, Jovanjdan, su poreklom iz Bara u Stigu gde su prodali zemlju i otišli u Kraljevo da tamo kupe jeftiniju zemlju, ali su se vratili i nastanili u Burjanu.

-Miladinovići, Ilindan. Predak Miladin Milovanović prešao je sa ocem Milovanom iz Subotinaca kod Aleksinca u Grocku, posle pada Deligrada 1813. godine pri čijoj je odbrani učestvovao Milovan, a odatle u Banat, u selo Omoljicu, gd je Milovan umro. Pošto im je u Austriji bilo rđavo, Miladin se sa majkom vrati u Požarevac gde postade mumdžija. Unuci i praunuci su danas trgovci, zanatlije i činovnici.

-Stefanovići, Đurđic. Predak Anta došao u početku vlade kneza Miloša iz Velikog Izvora kod Zaječara kao zemljoradnik. Sinovi i unuci bili trgovci, ali su se zatrli.

-Živanovići, Nikoljdan. Ognjen je došao pre 70 godina iz Nabrđa na terzijski zanat.

-Stanisavljevići, Mitrovdan, su poreklom iz Svilajnca odakle su doseljeni pre 50 godina. Zemljoradnici i trgovci.

-Novakovići, Mitrovdan. Ilija „sajdžija“ došao pre 80 godina kao dete sa ocem iz Prilepa. Potomci su mu neki izumrli a niki kafedžije i činovnici van Požarevca.

-Dimitrijevići, Mala Gospojina, predak došao pre 80 godina došao u Požarevac na zanat.

-Jovanovići, Nikoljdan. Predak došao iz Vranja kao ardžija a docnije postao kafedžija.

-Mladenović, Đurđevdan, je došao iz Kumanova kao sluga na oborima svinjarskih trgovaca, docnije postao piljar i bakalin.

-Ćirković, Aranđelovdan, je došao iz Tribroda, trgovac.

-Mitrovići, Jovanjdan, su iz Trebinja (Hercegovina) odakle je pre 70 godina došao Gliša, koji je skoro 50 godina bio pandur dok  su mu se potomci raselili kao činovnici.

Vlaška Mala.

Vlaška Mala obuhvata ulice: Župsku, Rujevsku, Vladičinu i Grgurovu. Sve su južno od groblja i u njima žive vlaški doseljenici, koji su došli tek posle Madžarske Bune. U to doba ovaj deo varoši nije bio naseljen i opština im je ustupila zemljište za naseljavanje. Po Vlasima se i okolne ulice obično nazivaju Vlaška Mala, mada u njima žive gotovo sami Srbi. To su Senička, Davidovićeva i unekoliko Dunavska Ulica, a vlaških kuća ima samo 34 (i to većinom u Župskoj). Vlaška Mala im 188 kuća sa 890 stanovnika, dakle skoro 6 puta ima više srpskoh kuća od vlaških.

Vlasi su po zanimanju većinom zemljoradnici. Ima nekoliko taljigaša i služitelja pri pojedinim državnim nadleštvima. Vlaške kuće su bolje od ciganskih, ulice su pravilnije a dvorišta ograđena.

Od navedenih rodova prvih 12 (sa 34 kuće) spadaju u vlaške, govore vlaški i srpski a svi ostali rodovi su srpski. Svi ovi Vlasi doseljeni su iz Banata, okolina Bele Crkve, Oršave i Moldave. To su:

-Bofani, Jovanjdan;

-Struje, Sv. Petka;

-Kostandinovići, Sv.Petka;

-Pajići, Aranđelovdan;

-Nikolići, Nikoljdan;

-Jeremići, Aranđelovdan;

-Mozgovi, Aranđelovdan;

-Jankuljari, Sv.Petka;

-Trifunešće, Sv. Petka;

-Živkovići, Nikoljdan;

-Josimovići, Nikoljdan i;

-Stojadinovići, Stevanjdan.

Ostali su rodovi:

-Bečići, Nikoljdan. Ded im Petar se doselio iz okoline Zaječara, verovatno iz Velikog Izvora.

-Stokići, Nikoljdan, su doseljeni pre 100 godina iz Kisiljeva.

-Ilići, Nikoljdan, su iz Dublja kod Svilajnca, doseljeni pre 52 godine a u Dublje su došli iz Velikog Izvora.

-Kojići, Aranđelovdan, su iz Krajine.

-Stankovići („Krajinci“), Sv. Vrače. Predak Stanko Dačić pobegao je iz Rajca blizu Negotina od Turaka a za vreme Hajduk-Veljkovo. Sin Stankov Aleksa, starac od 70 godina, priča da se rodio 1820. godine. Pošto mu se materi „nisu držala deca“ to su ga održavalo vradžbinama. Mati ga nije rodila ukući već u koprivaru, pa su ga onda tek uneli u kuću i stavili u bakrač za koji su vezali uže. Bakrač su sa detetom, pomoću užeta provukli kroz komin (odžak) i preko kuće sa bakračem prebacili na zemlju. Zatim su iskopali rupu ispod praga, provukli novorođenče ispod praga i uneli u kuću. Babica ga odnela na pijac da nađe kuma. Kada je Aleksa odrastao nije mogao nikako do govori u sedmoj godini. Tada su ga od toga izlečili ovo vradžbinom: Otišli su u vodenicu na Moravi i sa čegrtaljke od vodenice istrugali prašinu i napojili ga, pa je „odmah progovorio“.

-Trailovići, Jovanjdan, su doseljeni iz Crne Gore, od plemena Marinovića „zbog plemenske svađe“.

-Nedeljkovići („Gazdaševi“), Jovanjdan. Starac Dragutin Gazdaš od 80 godina ovde se rodio a otac Ivan doselio e iz Popovca kod Velikog Gradišta.

-Selinkići, Jovanjdan. Jovan, otac starca Davida, doselio se pre 70 godina iz Svilajnca zbog trgovačkog posla. Starijim poreklom su od Niša a nose prezime po babi Selinki.

-Grujići, Aranđelovdan, ne znaju za svoje poreklo.

-Jeremići, Aranđelovdan, su iz Krajine.

-Jovanovići, Sv. Petka, su Srbi iz Banata.

-Kostandinovići, Nikoljdan, ne znaju za svoje poreklo.

-Jankovići, Sv.Petka, su iz Banata.

-Stojići, Đurđic, su doseljeni pre 70 godina „iz Morave“.

-Stefanovići, Sv. Đorđe, su iz Resave.

-Prvulovići, Sv. Petka, su iz Krajine.

-Naodovići, Đurđic. Otac Đoka došao u vreme Madžarske Bune iz Vršca. Njegov otac Nahod, nije se preselio, umro je u Vršcu pre 120 godina.

-Kostići, Sv. Atanasije. Ded mu se doselio pre 120 godina iz Makedonije i zvali su ga „Kosta Cincarin“ a bio je dućandžija.

-Antići, Stevanjdan. Ded se doselio iz Resave.

-Stevanovići, Nikoljdan. Otac se doselio iz Svilajnca.

-Lazarevići, Sv. Petka, je došao iz Banata.

-Đurići, Đurđic. Otac došao iz Salakovca.

-Dogandžije, Sv.Petka. Starac Jonja pre 60 godina se doselio iz Karansebeša (Erdelj) i bio Vlah, ali je 40 godina bio služitelj požarevačke gimnazije pa se posrbio kao i njegovi potomci. Većina Vlaha i povlašenih Srba kada su došli nisu slavili slavu, već su je ovde primili pod uticajem parohijskih sveštenika; ali su mnogi Vlasi doneli slavu iz čega se vidi da su povlašeni i da su poreklom iz Srbije, što svedoče i mnoga imena, kao i ova „Dogandžija“, jer takva imena imamo na jugu, u Skopskoj Crnoj Gori.

-Kostići, Aranđelovdan su doseljeni iz Crne Gore.

-Midići, Đurđevdan, su iz Petrovca.

-Josići, Nikoljdan. Kao šegrt došao iz Boževca iz Stiga kao šegrt pre 60 godina.

-Nenići, Stevanjdan, su iz Dubravice.

-Makčani, Đurđic, su iz Mekaca – Stig.

-Spaići, Aranđelovdan. Ovde su rođeni ali im je deda doseljen iz „preka“.

-Dimitrijevići, Đurđevdan, su iz Klenovnika.

-Vatači, Petrovdan, su iz Lučice.

-Bogićevići, Đurđevdan, su iz Kličevca. Imaju nadimak „Šućuri“ po materinoj familiji.

-Životići, Nikoljdan, si iz Gareva.

-Trajkovići, Aranđelovdan, su doseljeni iz Kumanova, kao pekari.

-Jovanovići, Nikoljdan. Oni su se preslili iz Bugarske Male, gde su ostali otac i ded; praded doseljen iz Krajine.

-Uroševići, Đurđic, su poreklom iz Malog Kosova odakle su davno doseljeni a jedan deo je otišao u Zvezdan kod Zaječara, jedan u Kulu – Stig, gde ih ima oko 20 kuća, a najmanje ih se naselilo u Požarevac, gde se nisu umnožavali.

-Malenčetovi, Nikoljdan, su stara familija. Ime su dobili po Malenu koji je živeo u Požarevcu za vreme Turaka i jednom prilikom zatekao Turčina na svome voću pa ga ubio i odmetnuo se u hajduke. Bio je čuven hajduk. Prema pričanju njihov predak Malen je živeo pre 200 godina, biće to da je bio onaj kmet ili odbornik koji se potpisao 1741. godine u sudu u Budimu kao „Malen Georgević“.

-Kostići, Aranđelovdan. Predak doseljen kao nadničar iz okoline Kumanova, odakle mu je i žena i ovde su postali baštovani.

-Spasići, Jovanjdan. Bojko je došao pre 60 godina iz Kumanova kao pekarski momak.

-Živkovići, Nikoljdan, su iz Šapina – Stig.

-Manojlovići, Nikoljdan, su iz Nabrđa.

-Đurići, Aranđelovdan, su iz Petke.

-Miladinovići, Jovanjdan, su iz Bara – Stig.

-Josifović, Sv. Petka, su iz Poljane.

-Pfafovi su došli kao građevinari pre 50 godina iz Bačke Palanke. Nemačkog su porekla, ali su se, stupanjem u brakove sa Srpkinjama, postepeno posrbljavali.

-Brajeri su došli kao limari pre 50 godina iz Praga – Češka.

-Hotmar je došao iz Češke kao moler.

-Mišići, Nikoljdan. Predak doseljen pre 70 godina kao abadžijski šegrt.

Sredina varoši (čaršija i krajnje ulice pojedinih mala, koje se pružaju do čaršije).

Poreklo rodova.

-Pavlovići, Jovanjdan. Pavle Bojadžija došao je iz Bradaraca pre Kočine Krajine i dobro radio kao bojadžija za turske vlade. I za vreme Prvog i Drugog Ustanka bio je među prvim i najviđenijim građanima, te su ga Turci (kao što i Sima Sarajlija pominje) među prvim građanima pred Drugi Ustanak uhapsili da zastraše ostale građane. Pavlovi sinovi su bili Živko, Arsa i Raka, po zanimanju zanatlije.

-Spasići, Nikoljdan. Najstariji predak Đorđe Spasić doselio se pre Prvog ustanka iz Vlasotinaca kao mehandžija (dalje misle da su iz Makedonije). Učestvovao je u oba ustanka. Njegov sin Aleksa učestvovao je u ratu 1848 i iz Madžarske doneo sablju, koju je zaplenio.

-Grnčarevi, Jovanjdan. Đorđe nazvan „Grnčar“ (jer su on i njegov brat bili grnčari) doselio se po jednima iz Vražogrnaca a po drugima iz Trna u Bugarskoj-

-Dušmanići, Đurđic, Bližim poreklom su iz Dušmanića – Zvižd a daljim iz okoline Prijepolja. Najstariji poznat predak bio je Bogdan Kopljanić, obor-knez pod Turcima. Njegov sin Pavle Bogdanović bio je četovođa u Hajduk-Veljkovoj vojsci a po prpasti 1813. godine nije smeo ići u selo, živeo je po šumama manastira Tumana. U Drugom ustanku Pavle je učestvovao pri zauzimanju Požarevca sa četom svojih seljaka i postavljen za kneza, porečko-rečkog. Pavle je ostavio sinove Janka, Marka i Branka. Marko je umro kao kasacioni sudija i ostavio sina Iliju – bivšeg ministra i Mihaila – apotekara u Požarevcu. Osim ovih ima Dušmanića u selu Dušmaniću i u Beogradu.

-Mamići (Brkići), Savindan i Sv. Varvara. Miloš je doseljen iz Bara – Stig i bio abadžija, pa postao knezu Milošu „katana“. Njegova su braća Milija i Jova. Kada se knez Mihailo 1842. godine tukao sa svojim protivnicima, poslat je Miloš Mamić da odseče glavu Milosavu Garašaninu. Miloš je to i uradio. Tada je Mamić opljačkao novac Garašaninov sa sa knezom Mihailom otišao u Vlašku. Docnije ga je, vele požarevački starci, stigla Božja kazna. Jednom, kada je jahao konja, pri padu se zakačio za uzengije, razmrskao glavu i odmah umro.

-Bogojevići, Stevanjdan. Najstariji predak Stevan Bogojević, rodom iz Dubrovnika, duhovnik u nekom manastiru. Po oslobođenju Srbije 1815. godine došao je u Požarevac da bude pisar knezu Milošu. Zbog toga što je bio vatreni pristalica kneza Miloša, po padu Obrenovića bio je proganjan i morao se kriti a po povratku Obrenovića bio je advokat i narodni poslanik na Sv. Andrejskoj Skupštini. Potomci su činovnici i zanatlije.

Kada je sagrađena nova crkva 1819. godine, od nje pa do mesta gde je bila stara crkva, formirana je nova ulica, upravo „Nova čaršija“, sadašnja Kraljeva Ulica. Knez Miloš je naredio da se na silu presele svi trgovci iz Smoljinca u Stigu, gde je tada bila varošica i sa skoro više dućana nego u Požarevcu. I svi su trgovci ubrzo doseljeni „da grade čaršiju“, kao što je učinjeno i sa trgovcima sela Šapina.

-Tomići, Aranđelovdan. „Gazda Toma“ sa braćom Đorđem i Nikolom trgovcima je došao iz Smoljinca. Toma je sazidao dućan u početku „Nove Čaršije“. Njegovog brata postavio je Aleksandar Karađorđević za pomoćnika načelstva, pa je to bio i njegov sin Tasa. Kad je zbačen Karađorđević i Tasa je izgubio službu, kao i Stanoje Rogić, te se njih dvojica dogovore sa još nekolicinom da ubiju kneza Mihaila.

-Petrovići, Nikoljdan. Iva Burin doselio se iz Smoljinca kao trgovac a njegov sin Laza Burin bio je dugo godina viđen i bogat svinjarski trgovac, ali je docnije osiromašio. Umro je u dubokoj starosti bez potomstva.

-Đorići, Đurđic. Braća Obrad, Bogdan, Pera, Mita i Ognjen su doseljeni iz Smoljinaca kao trgovci. Potomci su se rasturili kao činovnici.

-Jovanovići (Obradićevi), Đurđic. Obrad („Obradić“ – zbog niskog rasta) došao jeiz Smoljinca kao trgovački šegrt pa postao trgovac  i vlasnik velikog parnog mlina – „Obradićev Mlin“. Sinovi i unuci su trgovci i činovnici.

-Šapinci (Nikolići), Jovanjdan. Mita Šapinac doseljen je iz Šapina – Stig. Bio je bogat svinjarski trgovac, ali su svi naposletku propali, imanje im se prodalo a ono malo potomstva se, kao činovnici rasturili.

-Bogdanovići, Đurđevdan. Bogdan je došao iz Šapina po naredbi kneza Miloša. Kuća im je najpre bila u Davidovićevoj Ulici, ranije „Šapljanska Mala“.

-Jovanovići, Sv. Petka. Predak Jovanika došao po oslobođenju Požarevca iz Banata. Docnije se oženio udovicom trgovca Bujde iz Velikog Gradišta. Sin mu Toša bio berberin kneza Miloša. Unuk Nikola dućandžija (sitničar) u Tabačkoj Čaršiji, nakupovao je mnoge dućane i kuće te je za svojega života važio za najbogatijeg čoveka u Požarevcu.

-Radovanovići, Stevanjdan. Jova je došao iz Dubone – Smederevo pre 90 godina kao trgovački momak i postao bogat trgovac. Sin mu je bio gvožđarski trgovac i umro bez poroda.

-Stanisavljevići (Živkovići), Jovanjdan. Predak došao iz Stiga. Sin i unuk trgovci.

-Harizovići, Nikoljdan, su doseljeni iz Arciste – Grčka i oženjeni Srpkinjama. Došla su tri brata: Rista, Đira i Proka Harizovići ili Kostadinovići. Sinovi činovnici i zanatlije.

-Džadžići, Đurđevdan. Džadža se doselio pre 90 godina kao Cincarin iz Makedonije i bio trgovac. Potomci trgovci i zanatlije.

-Lazaridesi, Todorovdan, su došli pre 90 godina iz Grčke. „Glavati Todor“ se kao trgovac jako obogatio.

-Trifunovići, Sv. Jovan Zlatousti, su doseljeni iz Peka kao  svinjari na oboru „Gazda Tominom“. Sin Milovann se obogatio kao dućandžija. Unuk, takođe, trgovac.

-Šuharti, Mitrovdan. Partl (Nemac) došao pre 70 godina iz Austrije kao stolar. Sinovi oženjeni Srpkinjama i posrbljeni. I potomci su bili stolari.

-Lazići (Tićini), Đurđic. Tića došao pre 80 godina iz Stiga kao trgovac. Potomci činovnici i trgovci.

-Milovanovići (Šiškovi), Jovanjdan, su poreklom iz Makedonije.

-Aga-Jevtići; Nikoljdan, su poreklom „od Leskovca“. Aga-Jevta bio najpre čibugdžija kod kneza Miloša, pa ga ovaj postavio za nastojnika imanja. Docnije je bio upravnik Ljubičeva, kad je ovo dobro knez Miloš predao državi. Njegov sin Mihailo bio je industrijalac i imao je modernu ciglanu, umro je bez dece.

-Jovanovići (Kurjački), Aranđelovdan. Arsa i njegov brat Đoka došli su iz Kurjača – Stig i otvorili zajednički dućan. Arsa je imao tri sina, Savu, Peru i Nikolu i sva trojica su bili dućandžije i imućni trgovci.

-Lalkovići, Jovanjdan. Lalko je došao iz Saraoraca – Smederevo i bio svinjarski trgovac u vreme kneza Miloša.

-Đorđevići (Čonkini). Đorđe Čonka došao je iz Banatske Požežene kao kolar. Bio je Vlah pa se posrbio. Potomstvo mu se ne umnožava.

-Marjanovići, Đurđic. Stari Marijan došao je iz Kasidola – Stig pre 100 godina kao šegrt i postao dućandžija (sitničar). Potomstvo mu se slabo umnožava.

-Markovići (Klankovi), Nikoljdan, su poreklom iz Boževca. U početku bili zanatlije-ćurčije a danas su kasapi i stočarski trgovci.

-Ranković, Nikoljdan, je došao iz Sibnice – Srez moravski kao dečak na trgovinu, ovde je oženjen kao trgovac.

-Stojiljkovići, Aranđelovdan. Predak došao na zanat iz Kličevca i ovde se oženio kao limar.

-Ekonomidesi, Car Konstanitin i Carica Jelena, su doseljeni iz Epira.

-Đuričići, Nikoljdan, su doseljeni iz Svilajnca kao opančari.

-Nikolić, Aranđelovdan su doseljeni iz Vodica – Smederevo, kao krojač.

-Ilić, Nikoljdan, je iz Ohrida, ćurčija.

-Darda je Grk, doseljen iz Šatista u Grčkoj kao sapundžija.

-Butković, Ivanjdan, je iz Austrije, bravar. Sinovi, takođe, bravari.

-Vukotić, Jovanjdan, je iz Gusinja, piljar.

-Milosavljević, Sv. Jovan Zlatousti, je iz Paraćina, nalbanta.

-Sakelarides, Mitrovdan, je doseljen iz Grčke kao kafedžija i mumdžija.

-Uroševi (Stojadinovići) su doseljeni iz Krajine kao trgovci. Ne kaže se koju slavu slave.

-Matići, Sv, Nikola letnji. Doseljeni iz Bara – Stig pre 60 godina, Rodonačelnik došao kao abadžijski učenik. Smatraju se za jedne od najbogatijih porodica u Požarevcu.

-Milosavljević, Đurđic, je iz Vučkovice – Dragačevo, stolar.

-Hadžić, Aranđelovdan, je iz Banata, knjigovezac.

-Obradovići, Alimpijevdan. Doseljeni su iz Velikog Gradišta kao trgovački pomoćnici.

-Andrejević, Sv. Petka, je iz Poljane, bakalin.

-Albunovići, Aranđelovdan, su doseljeni z Vranja kao užari.

-Lacković, Sv, Petka, je došao iz Banata kao kolar.

-Gajić, Đurđevdan, je iz Kumana – Ram, kafedžija.

-Tufegdžići, Sv. Atanasije, su iz Žagubice, duvandžija.

-Bukumirovići, Sv. Petka, su poreklom iz Sjenice.

-Protić, Stevanjdan, su iz Resave – Lomnica, bakalin.

-Rajković, Aranđelovdan, je iz Rabrova – Stig, trgovac.

-Purgar, Đurđic. Milan je rođen u Višnjici kod Grocke. Poreklom iz Oraovice u Banatu. Po zanimanju berberin.

-Karamarković, Stevanjdan. Milorad doseljen iz okoline Valjeva pre 70 godina bez igde ičega i svojom okretnošću i bistrinom postao vrlo bogat. Umro bez poroda.

-Mantić. Grk Ksenofon doseljen iz Arciste u Grčkoj kao kafedžija.

-Bendžo. Grk, doseljen iz Kostura pre 60 godina kao bakalin.

-Stokići, Jovanjdan. Ivan došao iz Biskuplja – Ram kao trgovac.

-Dančević, Aranđelovdan, je doseljen iz Vranja pre 50 godina kao kafedžija.

-Cvetković, Nikoljdan, je došao iz Beograda kao trgovac.

-Pavlović, Sv. Petka, je iz Starčeva – Mlava, trgovac.

-Tošić, Đurđevdan. Rođen u Donjoj Dobrinji – Užice, bravar.

-Marković, Aranđelovdan, je iz okoline Vranja – Dedine, piljar.

-Stevanovići, Car Konstantin i Carica Jelena. Ded im se doselio iz Makedonije kao časovničar. Potomci su mu takođe časovničari.

-Gocići, Stevanjdan, je iz Knjaževca, kafedžija.

-Kostić, Aranđelovdan, je iz Bele Crkve u Banatu, obućar.

-Popović, Nikoljdan, je doseljen pre 60 godina iz Bitolja kao mehandžija.

-Naumovići, Vavedenje, dosljeni su iz Kruševa u Južnoj Srbiji kao potkivači.

-Janković, Jovanjdan, je došao iz Šapina, daščarski trgovac.

-Momirović, Stevanjdan, je iz Golupca, obućar.

-Dimitrijevići, Velika Gospojina, je iz Kostura u Grčkoj, trgovac, ovde se oženio i posrbio.

-Mihailović, Jovanjdan, je došao iz Poljane, kovač.

-Jovanović, Aranđelovdan, je iz Babušnice – Stig, stolar.

-Seger, Jovanjdan, je iz Pančeva, Nemac posrbljen, stolar.

-Pantelić, Nikoljdan, je iz Kule – Stig, obućar.

-Miletić, Aranđelovdan, je iz Boževca, terzija.

-Kukulides, Jovanjdan, je iz Šatiste – Grčka.

-Erić, Jovanjdan. Vukadin je doseljen iz okoline Užica i ovde se oženio kao trgovac.

-Stefanović, Nikoljdan, je došao iz Požežene – Ram na zanat i oženio se kao terzija.

-Milivojević, Sv.Đorđe, je iz Skobalja, abadžija.

-Lazarević, Nikoljdan, je iz Vranja, obućar.

-Mirković, Nikoljdan, je poreklom iz Velikog Gradišta, trgovac galanterijom.

-Zlatković, Nikoljdan, je poreklom iz Brzohoda.

-Grujići, Jovanjdan, abadžija iz Smoljinca – Stig.

-Naunovići, Nikoljdan. Naun doseljen iz Prilepa pre 70 godina kao piljar i šećerdžija.

-Purković, Nikoljdan, je iz Banata, zemljoradnik i ekonom.

-Stojanovići, Đurđic, je iz Mrčkovca – Pek, abadžija.

-Jovičić, Nikoljdan. Milić je doseljen pre 80 godina iz Kasidola – Stig i bio 40 godina crkvenjak.

-Stojanović, Jovanjdan, je došao iz Jošanice – Stig, potkivač.

-Đurica, Nikoljdan, je iz Velike Margite u Banatu, crkvenjak.

-Stanković, Aranđelovdan je iz Ilanče u Banatu, kovač.

-Milenkovići, Nikoljdan, su iz Stiga. Milenko je po zanimanju bio terzija, ali je liferovao knezu Milošu hleb za vojsku.

-Ugodići, Nikoljdan. Jovan doseljen iz Banata kao učitelj, a u Banatu je bio zanatlija.

-Bala-Pepi Đuzepe je doseljen iz Italije kao rudarski radnik i ovde se oženio.

-Paunović, Sv. Petka, je iz Rakinca, piljar.

-Radosavljević, Nikoljdan, je iz Smoljinaca, zemljoradnik i služitelj.

-Stojadinovići, Đurđic. Ded doseljen pre 80 godina „iz preka“ i bio ovde profesor u gimnaziji.

-Vukomanović, Sv. Petka, su iz Rudnika a došli su ovde u Požarevac kada je u njemu živela kneginja Ljubica, koja im je bila rođaka.

-Karija, Jevrejin doseljen iz Leskovca kao trgovac.

-Prokići, Aranđelovdan, su iz Crljenaca – Stig kao trgovački i zanatlijski pomoćnici.

-Ilić, Đurđic, je iz Smoljinaca – Stig kao stolar. Posrbljen Ciganin.

-Naunović, Aranđelovdan, je nadničar iz Kumanova.

-Stefanovići, Stevanjdan su iz Svilajnca.

-Dončević, Aranđelovdan, je iz Kumanova, došao pre 50 godina kao sluga na oborima svinjarskih trgovaca. Kada je oslabila svinjarska trgovina i obori počeli da nestaju, postao je piljar a potom kafedžija.

-Stanisavljevići, Đurđic, su iz Osipaonice – Smederevo.

-Petković, Jovanjdan, je iz Budima, bravar.

-Vanić, Nikoljdan, je iz Žagubice, mlinar.

-Nedeljković, Aranđelovdan, je iz Kalne kod Pirota, dunđer.

-Bogosavljević, Sv.Petka. Došao Aćim pre 60 godina iz Vinca kod Golupca.

-Živković, Nikoljdan, je iz Gnjilana, piljar.

-Stojanovići („Murdarevi“), Nikoljdan, su doseljeni pre 60 godina iz Lerina – Grčka, kasapi i mumdžije.

-Gicić, Sv. Petka, je iz Banata, nadničar, sinovi zemljoradnici.

-Jovanović, Jovanjdan, su iz Carevca – Ram, abadžija.

-Veljković, Aranđelovdan, je iz Prilepa, zidar.

-Dramićanin, Nikoljdan, je iz sela Vučak kod Užica.

-Crnoseljanski, Jovanjdan, je iz Banata..

-Rajković, Stevanjdan, je iz Smoljinaca, kafedžija.

-Mirković, Nikoljdan, je sa Cetinja, zatvorski čuvar.

-Ranković, Aranđelovdan, je iz Rakinca, obućar.

Izumrli su, ili su se raselili ovi, mahom vrlo stari rodovi:

-Karapetrovići, Nikoljdan. Najstariji ljudi slušali su od svojih predaka da su se u Požarevac doselili „od vajkada“. Privremeno su napuštali varoš kada je bila opasnost, 1813. godine, kada su prelazili u Banat, odakle su se vratili kada je prtestala opasnost.

-Nikolići, Nikoljdan. I ovi se smatraju za starince. Poslednji potomak živeo je u prvoj polovini prošlog stoleća.

-Momirovići, raseljeni kao činovnici, takođe izumiru. Slave Sv. Agatonika. Doseljeni su pre 250 godina sa Kosova, ranije poreklo Kolašin. Njihov najstariji poznat predak je Josif Momirović, prota u Požarevcu za vreme Kočine Krajine. Imao je sinove: Lacka, Stevana i Mitu. Stevanov sin bio je general i namesnik Kosta Protić.

-Bumbalići, su slavili Nikoljdan. Misli se da su bili poreklom iz Vidinske oblasti

-Pajkići su raseljeni, slave Nikoljdan. Poreklom su iz Vidinske oblassti.

-Zdravkovići su slavili Sv, Jovana Zlatoustog. Doseljeni su pre 150 godina iz Vidinske oblasti. Bili su svi trgovci, dućandžije. Najpoznatiji je bio „Taca“, koji je umro posle svojih sinova.

-Dobrnjci, Jovanjdan, su doseljeni iz Dobrnja – Mlava pre 100 godina. Nisu u rodu sa Dobrnjcima iz Burjunske Male.

-Bresjanci, Nikoljdan, su doseljeni iz Bresja, koje je po naredbi kneza Miloša raseljeno i njegovi stanovnici naseljeni u Gornjoj Mali, 1829. godine.

-Tamburaši, Sv. Petka, su doseljeni pre 20 godina iz Rama. Najstariji predak Nikola Patrović dobio je nadimak „tamburaš“.

-Andonovići, izumrli i raseljeni. Stari Andon se doselio pre 150 godina iz sela Srbjana kod Kičeva, najpre u Aleksinac pa u Jagodinu i najzad ovde. Potomci Milan, profesor i Jevrem bivši ministar, raselili su se kao činovnici.

-Dugalići, Nikoljdan, su doseljeni pre 100 godina iz okoline Zaječara. Jovan Dugalić bio je upravnik dvora kneza Miloša, dok je bio „konak“ u Požarevcu. Sin mu Miloš poginuo u Madžarskoj Buni.

-Petrovići, Nikoljdan. Milutin Petrović „Era“, rođeni braz Hajduk-Veljkov, došao je iz Negotina i u Požarevcu živeo kao penzioner do smrti. Sin mu Sava bio sreski načelnik u Petrovcu. Savini sinovi Jova i Jevrem, pisar, su imali potomke, koji su ili izumrli ili su se  raselili.

-Bujdići, Sv. Petka, su bližim poreklom iz Velikog Gradišta a daljim, izgleda, iz Banata. Živa Bujdić kao viđeni Obrenovićevac od Vučića je osuđen na 100 batina i umro od toga. Sin mu je bio advokat u Požarevcu a potomci raseljeni kao činovnici.

-Kovačevići, Mitrovdan. Živan je došao iz Banata kao ubućar pa kako je bio pismen i okretan postao je učitelj. Potomstvo izumrlo ili raseljeno.

-Đorići, Aranđelovdan. Sava Đorić doselio se iz Knjaževca oko Kočine Krajine. Najpre je živeo u Letnjikovcu. Tu je zahvatio veloko imanje i sagradio vodenicu, pa se jako obogatio. Po oslobođenju Požarevca pređe u varoš i otpočne trgovinu svinjama i krupnom stokom, kao ortak knezu Milošu. Kažu da nije plaćao seljacima te je to bio jedan od uzroka Đakovoj Buni.

-Gvozdići, Aranđelovdan, su izumrli i odseljeni u Beograd. Jovan je doseljen iz Rajca kod Negotina, a žena mu bila iz Kamenice kod Niša. Bio je viđen trgovac. Potomak Svetozar je bio ministar.

-Rainović (Selići), Nikoljdan. Misli se da je Sela Rainović, trgovac, bio poreklom od „preko Morave“. Žena mu se zvala Lata i rođena je pre Prvog ustanka. Sela je umro 1855. godine a ostavio je sina Peru Selića, koji je umro u Beogradu, kao član Kasacije.

-Abdulići, Nikoljdan. Marko Abdula bio je vojvoda i knez požarevački. U društvu sa Stevanom Dobrnjcem podigao je bunu protiv samovolje kneza Miloša. Njegov sin Joca Abdulić bio je kasapin kod džamije, pa je docnije postavljen za sreskog načelnika u Velikom Gradištu, gde je ostao 18 godina. Njegov unuk Mihailo držao je bakalnicu u istom dućanu kod džamije i umro je pre 50 godina bez muškog poroda.

-Joksimović („Pikljan“), Jovanjdan. Doseljen je iz Kisiljeva kao kafedžija. Pera je kao mladić otišao kao dobrovoljac u Madžarsku Bunu i posle toga živeo još 70 godina. Umro je po oslobođenju 1818 (ja bih rekao 1918.) godine kao jedan od poslednjih ratnika Madžarske Bune.

-Lilini (Ilići), Nikoljdan. Čiča Lila doseljen je iz Boževca i bio dućandžija.

-Bogadanović, Nikoljdan. Ivko je doseljen iz Velikog Gradišta pre 96 godina a sin mu Aleksa imao je najveću bakalsku radnju i umro pre 35 godina bez poroda.

-Čivut-Petkovići, Đurđic, je poreklom od Knjaževca. Bili su bogati trgovci i nadimak „Čivut“ dobili su zbog velikog cicijašluka.

-Malići (Stojanovići), Lučindan, su poreklom iz Stiga.

-Miloševići (Obretkovi), Nikoljdan. Obrad (Obretko) došao je iz Bratinaca kao abadžija. Sin mu otišao u Beograd kao činovnik (raša Milošević).

-Savići (Boževčani), Nikoljdan, su poreklom iz Boževa. Sava je bio ćurčija a potomci mu se raselili kao činovnici.

-Mraori, Nikoljdan, su doseljeni pre 100 godina iz okoline Zaječara. Nikola Mraor služio kod kneza Miloša u konaku.

-Šušnjari su poreklom iz okoline Zaječara. Živko Šušnjar bio je kabadahija kod kneza Miloša. Ne kaže se koju slavu slave.

-Milosvaljević Joksa, Aranđelovdan, je poreklom iz Rudničkog okruga.

-Stojanović, Nikoljdan, je poreklom iz Trnjana na Mlavi.

-Dragaševići, Aranđelovdan, su poreklom „iz preka“.

-Bambaljići, Mratindan, su poreklom iz Aleksinca.

-Miloševići, Jovanjdan, su poreklom iz Kisiljeva – Stig.

-Jovanovići, Nikoljdan, su poreklom iz Grčke. Bio učitelj. Sin mu u Beogradu, Đoka Jovanović, bio vajar.

-Đorđevići, Nikoljdan. Su poreklom iz Stiga.

-Lazaridesi, su poreklom iz Grčke, trgovci.

-Perići, Jovanjdan, su doseljeni iz Makedonije.

-Petrovići, Stevanjdan, su poreklom iz Kličevca.

-Petika (Julius) je poreklom iz Slovačke, lekar.

-Protići, Nikoljdan. Josif prota iz Kolašina. Unuk mu je Andra Stefanović, profesor unirveziteta.

-Nikolići, Aranđelovdan. Sima je doseljen iz Banata kao učitelj. Kćer udao za pesnika Đuru Jakšića, tada učitelja u Požarevcu.

Ima još dosta rodova i kuća koje nisu navedeni, ali su to mahom najmlađi doseljenici, koji su došli u poslednjih 30 godina. Osim toga nisu uvedene činovničke porodice.

3 KOMENTARA

  1. Kome mogu da se javim u vezi mojih predaka i razmenim informacije koje posedujem. Radi se o poreklu porodice MOZGOVI iz Vlaske male…

  2. Уз дужно поштовање за труд и рад аутора овог текста, морам да кажем да има доста грешака у горе наведеном тексту.У пожаревачкој библиотеци постоји чини ми се две књиге, које се баве настанком Пожаревца као града и житељима.Такође је један човек из своје љубави и радозналости прикупио доста материјала у вези свега тога.Да ли ће то икада бити објављено, чини ми се да не.
    Како год да је, ипак је добро и овакав текст наћи на интернету, без обзира на грешке.

  3. Vukosavljevici koji slave Alimpija mozda poticu od Petrovica iz Velike Crna gora,ako im je rodonacelnik Obrad.

KOMENTARIŠI