Osiguranici RFZO mogu da koriste hitnu zdravstvenu zaštitu u inostranstvu

Osiguranici RFZO mogu da koriste hitnu zdravstvenu zaštitu u inostranstvu

Foto: Pixabay // ilustracija

Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) saopštio je da i ove godine osiguranici tokom sezone letnjih godišnjih odmora mogu da koriste mogućnost besplatnog izdavanja dvojezičnog obrasca za korišćenje zdravstvene zaštite tokom boravka u inostranstvu.

U RFZO podsećaju da ova potvrda omogućava pravo na korišćenje zdravstvene zaštite na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja samo u slučaju hitne medicinske pomoći kako bi se otklonila neposredna opasnost po život i zdravlje osiguranih lica.

Da bi osigurana lica ostvarila pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu u zemljama sa kojima Srbija ima zaključene sporazume o zdravstvenom osiguranju potrebno je da pre polaska na put pribave dvojezični obrazac (osim Poljske i Velike Britanije – za koje je potreban samo dokaz o osiguranju i putna isprava).

U zemljama sa kojima Srbija nema zaključen sporazum potrebno je pre polaska na put pribaviti  “Potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu”.

“Dvojezični obrazac (potvrdu) izdaje nadležna filijala RFZO, a na osnovu nalaza i  mišljenja lekarske komisije, da lice ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući trudnoću i druge zdravstvene usluge”, saopšteno je.

Zemlje sa kojima Republički fond za zdravstveno osiguranje ima sklopljene međudržavne ugovore su: Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Velika Britanija, Italija, Luksemburg, Mađarska, Severna Makedonija, Nemačka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Francuska, Holandija, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Slovenija, Turska.

Potvrda o ostvarivanju prava na korišćenje zdravstvene zštite u inostranstvu, može se koristiti u državnim klinikama u zemljama sa kojima postoji potpisan međudržavni sporazum.

KOMENTARIŠI