Preko RFZO-a građani Srbije osigurani za hitnu pomoć u 21 zemlji

Preko RFZO-a građani Srbije osigurani za hitnu pomoć u 21 zemlji

BUDVA, Foto: URBAN CITY / B.P. / ilustracija

Osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za vreme privatnog boravka u inostranstvu imaju pravo na zdravstvenu zaštitu o trošku RFZO-a u 21 zemlji.

Međutim, to se odnosi samo na pružanje hitne medicinske pomoći, a radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje. U turističkim agencijama kažu da je mnogo lagodnije uplatiti privatno osiguranje koje pokriva više od toga.

U turističkim agencijama kažu da to da li ćete uzeti potvrdu iz RFZO-a ili uplatiti privatno putno osiguranje zavisi od toga u koju zemlju putujete.

“Kada govorimo o državama gde fond nema potpisane bilaterlane sporazume obrazac je drugačiji, ali je procedura ista. U slučaju nastanka medicinskog troška u tim zemljama osiguranik snosi troškove sam, ali po povratku ima pravo na refundaciju nastalih troškova. Što znači da mora da podnese dokumentaciju, obrazac, medicinski nalaz i novonastale račune o medicinskom trošku“, navela je Aleksandra Baslać.

Zakonski rok za refundaciju je do 60 dana, naravno, uz priloženu potpunu dokumentaciju.

Bitno je napomenuti da sa Grčkom ne postoji sporazum, pa putnik za deset dana boravka u toj zemlji plaća polisu od oko 20 evra, što pokriva troškove medicinskih usluga do 35.000 evra.

KOMENTARIŠI