Na Površinskom kopu „Drmno“ u novembru je iskopano 611.311 tona uglja, podaci su Službe za praćenje i analizu proizvodnje.

Deponije uglja su maksimalno popunjene i obezbeđuju sigurnost u radu termokapaciteta. Za potrebe rada „TE Morava“ i TENT-ovih elektrana tokom prošlog meseca otpremljeno je ukupno 75.614 tone uglja.

Za 11 meseci na Površinskom kopu „Drmno“ iskopano je 7.744.612 tone uglja. Rudarskom mehanizacijom angažovanom na otkopavanju jalovine u novembru je ostvaren učinak od 1.995.483 kubika čvrste mase. Za 11 meseci ukupno je otkopano i odloženo na unutrašnjem odlagalištu 27.706.486 kubika jalovine.

KOMENTARIŠI