Bez električne energije ostaće sledeći potrošači:

Sreda, 27.02.2019.

od 08:00 do 14:00 deo Malog Crnića koji se napaja iz TS Malo Crniće 2  (deo prema mlinu) – rekonstrukcija dalekovoda

od 08:00 do 14:30 ulica Dimitrija Jovanovića u Kučevu (deo  prema Crvenom bregu) – seča rastinja

od 09:00 do 14:00 vikend naselje Kožice – seča rastinja

od 09:00 do 14:00 deo naselja Krivača – zaseok Stupanj – rekonstrukcija NN mreže

od 09:00 do 14:00 ulica Kneza Lazara u Požarevcu – rekostrukcija NN mreže

od 09:00 do 13:00 deo Kusića – iznad igrališa i crna mala  – seča rastinja

od 09:00 do 15:00 delovi Ranovca: Crveni potok 1 i 2, Mala Pretrža, Ogrez i Crni vh  – seča rastinja

od 08:00 do 15:00 deo Toponice – izvod Vodice – rekonstrukcija NN mreže.

KOMENTARIŠI