Na inicijativu lokalne samouprave, počelo je prolećno sređivanje Kučeva.

U akciji učestvuju radnici JKP „Kučevo“, lica angažovana na osnovu društveno-korisnog rada i građani. Trenutno se uređuju javne površine, koje se čiste od bačenih otpadaka.

Nadležne inspekcijske službe su dale nalog da se sa javnih površina uklone svi objekti koji nisu postavljeni u skladu sa propisima. U okviru akcije, a na osnovu projekta o kome smo više puta izveštavali, vrši se i ozelenjavanje grada sadnjom različitih vrsta drveća i ukrasnog šiblja.

Akcija sređivanja će imati trajni karakter. Upućuje se apel svim stanovnicima da se uključe u nju i daju svoj doprinos tako što će urediti terase, očistiti ispred svoje kuće ili zgrade…

KOMENTARIŠI