Počela obavezna primena eFaktura i za privatni sektor

Počela obavezna primena eFaktura i za privatni sektor

Foto: Pixabay // ilustracija

Od 1. januara 2023. godine počelo je obavezno slanje, primanje i čuvanje e-faktura za subjekte privatnog sektora koji su obveznici PDV-a, a sistem elektronskih faktura je već prešao prelomnu tačku.

Od 1. januara brojne su novine u sistemu elektronskih faktura, jer slanje, primanje i čuvanje e-faktura postaje obavezno i za privatne firme koje su obveznici poreza na dodatu vrednost, čime se zaokružuje proces uvođenja ove vrste faktura.

Ovo su najvažnije tri promene:

Na prvom mestu, sigurnost dostave. Sistem elektronskih faktura predstavlja takav kanal dostavljanja računa da se ne može osporavati da je dokument stigao do primaoca. Ukratko, povećava se pravna sigurnost u svakodnevnom poslovanju.

Drugo, ušteda je važan faktor. Na smanjenje troškova i privrede i javnog sektora direktno utiče digitalizacija procesa izrade, prijema i čuvanja faktura.

Treće, uticaj na efikasniju naplatu u smislu smanjenja poreskog jaza, efikasnije poreske kontrole i smanjenja mogućnosti poreske evazije. Zakon o elektronskom fakturisanju predstavlja deo pravnog okvira koji je relevantan za suzbijanje sive ekonomije.

Propisane su prekršajne kazne za pravna lica koja su do visine od 2 miliona dinara, za preduzetnike do pola miliona dinara. Predviđene su i kazne za odgovorna lica u pravnim licima do 150 hiljada dinara.

KOMENTARIŠI