Počela obnova spomenika Srpskom vojniku u Kosovskoj ulici u Požarevcu

Počela obnova spomenika Srpskom vojniku u Kosovskoj ulici u Požarevcu

Rok za završetak radova je 60 radnih dana

Foto: Urban City

Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo raspisao je ranije ove godine javnu nabavku za rekonstrukciju Spomenika srpskom vojniku.

Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo je 14.6.2018. godine potpisao ugovor sa „Granit-Liješće“ d.o.o. iz Sremske Mitrovice o izvođenju radova na restauraciji i sanaciji Spomenika srpskim vojnicima 1912-1918. godine u Požarevcu.

Foto: Urban City

Na ponovljeni javni poziv za podnošenje ponuda od 18.5.2018. godine odazvala su se tri ponuđača, od kojih je komisija Regionalnog zavoda prema unapred definisanom kriterijumu „najniža ponuđena cena“ izabrala firmu „Granit-Liješće“ d.o.o. iz Sremske Mitrovice. Ugovorena vrednost svih radova iznosi 1.307.900,00 bez PDV-a, odnosno 1.569.480,00 sa PDV-om.

Projekat „Sanacija i restauracija Spomenika srpskim vojnicima 1912-1918. godine u Požarevcu“ realizuje se sredstvima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije – Sektora boračko-invalidske zaštite za radove na vojnim memorijalima i mestima stradanja u zemlji i inostranstvu.

Foto: Urban City/Arhiva

Rok za završetak radova je 60 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao od strane naručioca.

Inače ovaj monument je u delu grada Požarevca koji se naziva Gornja mala, na raskrsnici ulica Kosovske, Deligradske i Svetosavske podignut 1923. godine kao Spomenik srpskim vojnicima 1912-1918. godine. Spomenik se sastoji od visokog postamenta na koji je postavljena skulptura vojnika. Na postamentu kvadratnog preseka se na sve četiri strane nalaze spomen ploče od crnog mermera sa imenima sto četrdeset palih vojnika u Balkanskim i Prvom svetskom ratu.

Foto: Urban City/Arhiva

Prostor oko spomenika je parterno uređen. Okolo je postavljena lančanica na četiri stubića sa dekorativnim fenjerima. Kompletna restauracija spomenika izvedena je 2005. godine na inicijativu Skupštine opštine Požarevac, a radove je izvodio Regionalni zavod za zaštitu spomenka kulture Smederevo.

KOMENTARIŠI