Uoči parlamentarnih i lokalnih izbora, u ponoć u Srbiji je počela predizborna tišina, koja će trajati do nedelje do 20 sati, odnosno do zatvaranja biračkih mesta.

Dok traje tišina, postoji nekoliko stvari koje su zakonom zabranjene, među kojima su i održavanje javnih skupova, objavljivanje procene izbornih rezultata, kao i svaka vrsta izborne propagande.

Takođe, još jedna stvar nije dozvoljena, a to je da se na biračkom mestu i na razdaljini od 50 metara od njega ne smeju isticati nikakvi simboli, niti se sme objavljivati i deliti propagandni materijal onih koji učestvuju na izborima.

Ako se ovakva situacija desi, birački odbor se, po zakonu, raspušta, a glasanje se na tom izbornom mestu ponavlja.

Glasanje, ali bez izjava

Na dan glasanja, što je ove godine 21. jun, od otvaranja biračkih mesta od 7 časova ujutro, do 20 sati uveče, kandidati, funkcioneri moži će da budu fotografisani, i dozvoljeno je objaviti izveštaj o tome gde su kandidati glasali. Međutim, ono što je zabranjeno, jesu njihove izjave.

A šta se sme?

Osim zabrana, postoji i nekoliko stvari koje su bez obzira na tišinu dozvoljene. To je, između ostalih, emitovanje informacija o odzivu birača.

Broj poslaničkih mesta u parlamentu nije promenjen, tako da je i ovog puta 250.

Kako je saopšteno, pravo glasa na izborima ima 6.583.665 građana Srbije, a glasaće se na 8.386 biračkih mesta.

Republička izborna komisija (RIK) dužna je da zvanične rezultate saopšti najkasnije do 25. juna u 20 sati.

KOMENTARIŠI