Foto: Pixabay // ilustracija

Grad Požarevac doneo je Odluku o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene za prodaju novogodišnjih jelki na teritoriji Grada Požarevca.

Ovom odlukom utvrđuje se prostor na 2 (dva) parking mesta sa leve strane (od ulaza u parking- prostor između kioska i menjačnice) do ograde na parkingu u ulici Moše Pijade u Požarevcu,kao lokacija javne namene za prodaju novogodišnjih jelki za vreme trajanja novogodišnjih praznika u periodu počev od 20. decembra 2020. godine do 30. decembra 2020. godine.

Korisnik javne površine može prodavati isključivo jelke sa busenom i potvrdom nadležnog šumskog gazdinstva.

Korisnici površine javne namene su u obavezi da se pridržavaju svih mera propisanih od strane kriznog štaba, a u vezi borbe protiv virusa COVID-19.

KOMENTARIŠI