Počela restauracija Muzeja kulturne istorije u Požarevcu

Počela restauracija Muzeja kulturne istorije u Požarevcu

Danas, 8. februara gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović sa saradnicima obišao je Muzej kulturne istorije u Požarevcu u Nemanjinoj ulici.

Radovi na restauraciji ovog kulturnog zdanja od skoro 500 kvadratnih metara na tri etaže u Požarevcu koštaju oko 22 miliona dinara sa PDV-om i počeli su u decembru.

Pavlović je tokom današnjeg obilaska radova rekao da je pre više od 30 godina objekat nazvan Muzejom kulturne istorije, ali ovaj prostor nikada nije postao muzejski.

Po završetku restauracije planirano je da izložbe i postavke u Muzeju kulturne istorije oslikavaju porodicu iz Požarevca tokom XIX veka, ali će poseban osvrt biti na dinastiju Obrenović, napomenuo je Pavlović.

Gradonačelnik je još rekao da će se nakon rekonstrukcije vratiti stari sjaj ove zgrade. Radovi se izvode uz nadzor Zavoda za zaštitu spomenika.

Objekat se sastoji od podruma, prizemlja (nekada raskošnog stambenog prostora) velike spratne visine i prostranog tavanskog prostora. Ovaj, nekada reprezentativni objekat u ranijem vremenu je bila privatna kuća/vila, stambene namene.

Objekat poseduje istorijske, urbanističke, arhitektonske i posebne, u enterijeru, umetničke vrednosti. Ima status dobra koje uživa prethodnu zaštitu i obuhvaćen je Studijom zaštite “Uslovi čuvanja, održavanja i korišćenja spomeničkog nasleđa i utvrđene mere zaštite u okviru granica Generalnog urbanističkog plana Požarevca”.

Između ostalog planira se uklanjanje postojeće degradirane i devastirane fasadne malterske obrade na uličnoj fasadi u celosti kao i na ostalim fasadama. U unutrašnjim prostorijama prizemlja se zbog dotrajalosti, planira uklanjanje postojećeg maltera sa zidova i plafona u punom obimu, i nova malterska obrada zidova i plafona. Planira se, zbog dotrajalosti postojeće podne daščane obloge/brodski pod sa potkonstrukcijom, zamena u punom obimu novim, od hrastove građe.

Zbog svojih izuzetnih, umetničkih, vrednosti planira se restauracija u punom obimu, uz izradu novih spoljnih krila sa termostaklom, koja moraju biti izvedena geometrijski, stilski i likovno u svemu kao postojeća.

Radovi su podeljeni u tri faze: sanacija, revitalizacija i restauracija spoljne fasade, zatim unutrašnjih prostorija prizemlja i unutrašnjih prostorija podruma.

Rok za završetak radova je 200 kalendarskih dana, a po rečima gradonačelnika, planira se da radovi budu završeni do kraja juna ove godine.

KOMENTARIŠI