Ovaj deo toplovoda izgrađen je osamdesetih godina prošlog veka. Izveden je čeličnim cevima položenim u zatvoreni neprohodni betonski kanal. Cevi su termički izolovane staklenom vunom sa ter papirom kao oblogom.

Kao kritične tačke na toplovodima ovakve konstrukcije identifikovane su čvrste tačke i termička izolacija. Čvrste tačke prilikom havarije zahtevaju obimne radove i zaustavljanje isporuke toplotne energije na nekoliko dana što se obično dešava pri niskim spoljašnjim temparaturama i visokim parametrima zagrevnog fluida kada su naponska opterećenja cevovoda najveća.

Troškovi i štete koje proističu u ovakvim situacijama su ogromne. Stepen zaštite toplotnih gubitaka izvedenom termičkom izolacijom je višestruko manji od prihvatljivog.

Grad Požarevac će izvršiti kompletnu rekonstrukciju Sinđelićeve ulice, tako da deo radova podrazumeva i rekonstrukciju postojećeg toplovoda. Predviđena je demontaža tj. uklanjanje postojećeg toplovoda i betonskog anala.

Početak radova u Sinđelićevoj ulici i delu Lole Ribara

Nova toplovodna mreža i priključni toplovodi projektovanis su kao dvocevni sistem sa dovodnim i povratnim cevovodom, beskanalno, sistemom fabrički predizolovanih cevi, u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 13941. Mreža mora da zadovolji radni pritisak od 16 bara i temperaturu fluida 130°C. Nazivna veličina postojećeg cevovoda je NV500 i ona se zadržava. Kapacitet novoprojektovanog cevovoda nije potrebno menjati obzirom da je on deo magistralnog pravca dimenzionisanog za konačni konzum dela grada za koji je projektovan.

Na postojećem toplovodu su izvedeni sledeći priključci: TPS „Hrastovača”, priključak za ulicu Kneza Lazara, priključak za TPS „Muzička škola”, TPS „Robna kuća Beograd”, ITPS Živojinović Radomir, priključak za TPS „SO Požarevac” i TPS „15. oktobar”, priključak za Kosančićevu ulicu i priključak za TPS „PIK Požarevac”. Svi ovi priključci se prevezuju na novi toplovod a gradi se i jedan novi za stambeno poslovni objekat na parceli 1216 K.O. Požarevac.

Početak radova u Sinđelićevoj ulici i delu Lole Ribara

Priključak za Kosančićevu ulicu je izveden predizolovanim cevima veličine NV150 i njegov kapacitet se povećava zamenom početnog dela cevovoda nazivnom veličinom NV200.

Granica projekta je sa jedne strane reviziona komora RK32 u ulici Veljka Dugoševića, a sa druge strane reviziona komora RK106 u ulici Lole Ribara.

Toplovodna mreža je projektovana za eksploatacaioni vek od 30 godina pri stalnom radu na projektnoj temperaturi radnog fluida do 120°C.

Ukupna dužina trase sa priključcima je 606 metara. Rok za završetak radova je 90 dana.

 

KOMENTARIŠI