Počinje isplata penzija za april

Počinje isplata penzija za april

Foto: Urban City / B.P. // ilustracija

Narodna banka Srbije (NBS) dala je posebnu instrukciju bankama kojom se produžava vremensko važenje Instrukcije o načinu privremene isplate penzija.

Ovo važi za lica s navršenih 65 i više godina života do 15. maja 2020. godine.

To znači da su banke dužne da još aprlisku penziju, ukoliko je korisnik tako opredelio, isplate na kućnu adresu, ili ovlašćenom licu po jednokratnom punomoćju.

Narodna banka je navela da je Skupština ukinula vanredno stanje 6. maja, i da su tada prestale da važe instrukcije NBS kojima je privremeno uređen način isplate penzije i drugih novčanih sredstava sa računa lica koja su navršila 65 i više godina života.

“Tim instrukcijama je Narodna banka Srbije želela da pomogne našim najstarijim građanima, koji zbog vanrednog stanja i mere zabrane i ograničenja kretanja nisu mogli da napuste svoj dom i odu lično u banku da podignu penziju i druga novčana sredstva”, kažu za RTS u Narodnoj banci.

Međutim, pošto je vanredno stanje ukinuto dva dana pre datuma isplate penzija za april, i pošto su banke uveliko preduzele aktivnosti u vezi sa isplatom te penzije u skladu sa odredbama ranije donete instrukcije, NBS je u konsultaciji sa Vladom uputila dopis svim bankama u kojem je istaknuto da i isplatu penzije za april treba omogućiti na isti način.

“S tim u vezi, Narodna banka Srbije je donela i posebnu instrukciju bankama kojom se produžava vremensko važenje Instrukcije o načinu privremene isplate penzija za lica s navršenih 65 i više godina života do 15. maja 2020. godine. Dakle, banke su dužne da još aprilsku penziju ukoliko je tako korisnik opredelio isplate na kućnu adresu korisnika ili ovlašćenom licu po jednokratnom punomoćju, kao što su to činile i za vreme vanrednog stanja i prilikom isplate penzije za prošli mesec”, navodi NBS.

Ističe se da je NBS naložila bankama da omoguće najstarijim građanima koji budu želeli da lično podignu penziju u ekspoziturama banaka i posebne termine u kojima će samo lica starija od 65 godina moći da dođu u ekspozituru i zatraže isplatu penzije s računa.

“Na taj način smo želeli da i pored toga što je ukinuto vanredno stanje, predvidimo meru kojom bi se dodatno doprinelo očuvanju zdravlja najstarije populacije, tako što bi imali mogućnost da odu ekspozituru banke da podignu penziju i da ne dolaze u kontakt s mlađim licima. Dodatno, verujemo da bi se time smanjile i nepotrebne gužve u pojedinim ekspoziturama”, navodi NBS.

Kaže se da su banke dužne da omoguće posebne termine za isplatu penzija na sledeći način: danas 8. maj a u periodu od 17 do 19 časova, u subotu 9. maj u periodu od 13 do 15 časova, a u periodu od ponedeljka 11. maja do petka 15. maja u periodu od 17 do 19 časova svakog dana.

Kako se dodaje, to svakako ne znači da najstariji građani, ako im tako više odgovara, ne mogu da odu u banku i u toku redovnog radnog vremena ekspoziture, već im je ovo dodatna mogućnost koja im se pruža kako bi im se lično isplatila aprilska penzija, a da ne moraju da se izlažu dodanom riziku po njihovo zdravlje.

Banke će na svojim zvaničnim internet prezentacijama objaviti posebne termine u kojima će biti omogućena isplata penzija u prostorijama banaka, kao što će i pismeno obaveštenje o tome jasno istaći na ulazu ekspozitura pre početka radnog vremena ekspoziture.

KOMENTARIŠI