U radnoj 2018/19. godini, objekti u sastavu Predškolske ustanove ”Ljubica Vrebalov” Požarevac, primaju decu:

– u celodnevni boravak u trajanju od 11 časova
– u pripremni predškolski program u trajanju od 4 časa

Prijavu za upis sa potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj, odnosno staratelj deteta.

Konkurs za prijem dece na celodnevni boravak u trajanju od 11 časova
traje od 02.04.-30.04.2018.godine

Obrasci za upis mogu se preuzeti u upravnoj zgradi PU ”Ljubica Vrebalov” Požarevac, Vuka Karadžića br.1. u periodu od 02.04.-30.04.2018. godine, svakog radnog dana od 07:00-15:00 časova ili na sajtu Ustanove www.vrtic.org.rs.

Prijave i dokumentacija dostavljena posle konkursnog roka neće se uzeti u razmatranje.

Prijave predate u prethodnom konkursnom roku neće se uzeti u razmatranje.

Odluku o prijemu dece donosi Centralna upisna komisija koju imenuje direktor Ustanove.

Rezultati Konkursa biće objavljeni dana 25.05.2018. godine, na oglasnim tablama svih objekata Ustanove i u upravnoj zgradi Ustanove, kao i na sajtu Ustanove www.vrtic.org.rs.

Rok za žalbe je 8 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa.

Prvi upisni rok u celodnevni boravak je svakog radnog dana od 18.06.-20.07.2018. godine u vremenu od 08:00-12:00 časova.

Drugi upisni rok u celodnevni boravak je svakog radnog dana od 20.08.-31.08.2018. godine u vremenu od 08:00-12:00 časova.

Prvi upisni rok za pripremno predškolski program u trajanju od 4 časova za decu rođenu od 01.03.2012. -28.02.2013. godine je svakog radnog dana od 03.05.-31.05.2018. godine u vremenu od 08:00-12:00 časova.

Drugi upisni rok za pripremno predškolski program u trajanju od 4 časova za decu rođenu od 01.03.2012. -28.02.2013. godine, je svakog radnog dana od 20.08.-31.08.2018. godine u vremenu od 08:00-12:00 časova.

Obrasci za upis u pripremno predškolski program mogu se preuzeti u upravnoj zgradi PU ”Ljubica Vrebalov” Požarevac, Vuka Karadžića br.1. u periodu od 02.04.-30.04.2018.godine i u periodu od 20.08.-31.08.2018. godine, svakog radnog dana od 07:00-12:00 časova ili na sajtu Ustanove www.vrtic.org.rs.

KOMENTARIŠI