PODELI

Vrste podsticaja koje će biti u 2017. godini za vlasnike poljoprivrednih gazdinstava sa područja grada Požarevca (područje gradske opštine Požarevac i Kostolac), konkurisaće za sredstva u okviru tri mere:

Investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava;

Investicije za preradu i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda i

Investicije za preradu i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda za mlade poljoprivrednike.

U okviru investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava, u sektoru za mleko konkurisaće se za sredstva nabavke kvalitetnih priplodnih junica mlečnih rasa ili simentalskog govečeta. Vrednost subvencija iznosi do 50% investicija, a maksimalni iznos pomoći je 500.000 dinara po jednom poljoprivrednom gazdinstvu.

simental-profitabilna-goveda

Kada je reč o nabavci opreme i mehanizacije za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu (seno, silaža i senaža), vrednost subvencija je 40% investicija, dok je maksimalni iznos pomoći 500.000 dinara po poljoprivrednom gazdinstvu.

Za nabavku u okviru sektora za meso, kvalitetnih goveda, ovaca, koza i svinja tovnih rasa vrednost subvencija je 30% investicija, a maksimalni iznos je 500.000 dinara po poljoprivrednom gazdinstvu.

Svinjice

U okviru voćarstva, proizvodnje grožđa i povrtarstva dodeljuje se 60% investicija, dok će maksimalni iznos pomoći biti 600.000 dinara po poljoprivrednom gazdinstvu.

Za žitarice, industrijsko aromatično i začinsko bilje vrednost subvencija je 40% investicija, a maksimalni iznos je 500.000 dinara po poljoprivrednom gazdinstvu.

U sklopu sektora za pčelarstvo, gde je bilo dosta zainteresovanih, konkurisanće se za nabavku opreme za pčelarstvo i za nabavku vozila i prikolica za transport pčelinjih društava. U oba slučaja visina subvencija iznosi 40% investicija, a maksimalna pomoć je 500.000 dinara.

prikolica za pcele

 

Pored ovih investicija biće subvencionisanje kamate za kratkoročne poljoprivredne kredite u visini do 100.000 dinara I 15% kamate. Takođe, se otvara nova mera regresiranja osemenjavanja, subvencionisaće se do 100%, do 4.000 dinara po 4 doze po registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu koje ima umatičena goveda, mera sa kojom želimo da povećamo osemenjavanje domaćih kvalitetnih grla sa visoko kvalitetnim semenom.

Uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava

 

Svako gazdinstvo treba da bude registrovano u Registru poljoprivrednih gazdinstava i da korisnik subvencija ima prebivalište na području grada Požarevca. Predmetna investicija mora biti nabavljena u 2017. godini, a minimalni zbirni iznos računa po zahtevu ne treba da bude manji od 30.000 dinara za nabavku mehanizacije. Kada je reč o mleku, neophodno je da gazdinstvo poseduje objekat za grla. U okviru sektora za meso potrebno je da lice poseduje bar dva grla neke vrste životinja. Kada je reč o voćarstvu i proizvodnji grožđa, minimalni zasad trebalo bi da bude do 30 ari, dok je za povrtarstvo i ukrasno bilje dovoljno barem 3 ara površine. Za pčelarstvo su neophodne 3 košnice i osnovna tehnička opremljenost za proizvodnju meda.

 

 

KOMENTARIŠI