Želite li da budete popisivač u popisu poljoprivrede

Želite li da budete popisivač u popisu poljoprivrede

Foto: Urban City // B.P.

Javni poziv (konkurs) za prijavljivanje kandidata za popisivače objavljen je 15. avgusta 2023. na veb-sajtu Zavoda (stat.gov.rs) i sajtu Popisa (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), kao i u sredstvima javnog informisanja.

Građani koji su zaintresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača mogu da se prijave isključivo popunjavanjem elektronske prijave na pomenutim sajtovima, do 21. avgusta (do 20.00 časova) 2023. godine.

Uslovi koje kandidati treba da ispune su sledeći:
– državljanstvo Republike Srbije,
– prebivalište ili prijavljeno boravište u Republici Srbiji;
– najmanje 18 godina starosti u trenutku popunjavanja prijave;
– stečeno najmanje trogodišnje srednje obrazovanje;
– da kandidat nije osuđivan, da protiv njega nije pokrenuta istraga i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Podrazumeva se poznavanje rada na računaru (MS Office, internet) i mogućnost pristupa internetu tokom perioda angažovanja.

Proces selekcije prijavljenih kandidata se vrši u tri faze:
1. Izbor prijavljenih kandidata za popisivače za predaju dokumentacije i intervju;
2. Rangiranje prema bodovima ostvarenim prilikom prijave i na intervjuu;
3. Selekcija nakon ostvarenog uspeha na obuci.
Detaljna objašnjenja u vezi sa angažovanjem popisivača mogu se naći u Proceduri za izbor popisivača.

KOMENTARIŠI