Pokojnik ne može sa nakitom u grob: Nova odluka Skupštine Požarevca o...

Pokojnik ne može sa nakitom u grob: Nova odluka Skupštine Požarevca o sahranjivanju na području grada

Foto: Urban City / B.P.

Dragocenosti će biti uklonjene pre ukopa, ako rodbina to ne učini.

Pljačkaše grobova na području Požarevca, osim već postavljenih nadzornih kamera, dodatno će obeshrabriti i nova Odluka Skupštine Grada o upravljanju grobljima i sahranjivanju, kojom se zabranjuje ukop pokojnika sa zlatnim nakitom i drugim dragocenostima! Ukoliko porodice preminulih ne budu poštovale ovu odluku, dragocenosti će pre ukopa ukloniti nadležni iz JKP “Komunalne službe” koja upravlja grobljima i zadužena je za sprovođenje ove Odluke.

– Zlato i dragoceni metali nađeni prilikom sahranjivanja umrlog ili ekshumacije posmrtnih ostataka predaće se naslednicima – navodi se u Odluci. – Ukoliko njih nema, ili ne žele da preuzmu te predmete, sa njima će se postupati kao sa nađenim stvarima.

Osim toga, Odluka predviđa još nekoliko novina među kojima je i kremiranje pokojnika, koje do sada u Požarevcu nije bilo moguće. Planirano je da se kremacija uvede posle izgradnje krematorijuma, i to u fazama, počev od 2020. do 2022. godine. Ona će se obavljati po želji pokojnika ili rodbine, a kada je reč o onima koji nisu umrli prirodnom smrću, tražiće se odobrenje organa nadležnog za vođenje krivičnog postupka.

Još jedna novina predviđena novom Odlukom Skupštine Grada je i pokopavanje patoanatomskog, odnosno medicinskog otpada kao što su organi, tkiva, delovi tela, krv i fetusi. U Odluci je navedeno da se njihovo pokopavanje može obavljati u za to predviđenoj parceli na groblju, u skladu sa posebnim propisima. Novo je i uvođenje obaveze “Komunalne službe” da jednom godišnje sprovede postupak izjašnjavanja korisnika o kvalitetu usluge, u trajanju od najmanje 30 dana, prenose “Novosti”.

GROBLjA

Na području Grada Požarevca postoji 35 grobalja. Od toga, dva su u Požarevcu – Staro i Novo, jedno je u Kostolcu, a 32 u seoskim naseljima, u kojima po dva groblja imaju Batovac, Drmno, Živica, Lučica, Maljurevac i Poljana.

1 KOMENTAR

  1. Još jedna genijalna odluka SO Požarevac. Nadam se da će odgovarajući operateri biti pažljivi prema
    zemnim ostacima dok budu uklanjali odgovarajuće dragocenosti.

KOMENTARIŠI