Poljoprivreda i seoski turizam

Poljoprivreda i seoski turizam

Razvoj malih poljoprivrednih gazdinstava može se zasnivati na diversifikaciji koja podrazumeva bavljenjem pored poljoprivrene proizvodnje i bavljenje nepoljoprivrednom proizvodnjom ili uslugama.

Jedna od mogućnosti je bavljenje seoskim turizmom, a bavljenje istim može biti dopunsko zanimanje i dodatni prihod seoskog stanovništva. Selo ulazi u turističku ponudu kroz atraktivne seoske pejzaže, etnotradiciju i kvalitetnu hraranu. Pored toga seoski turizam uključuje i niz aktivnosti, usluga i pogodnosti  koje pružaju poljoprivrednici i ljudi sa sela kako bi privukli turiste u njihovo područje.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Seoski turizam obuhvata agroturizam, ekoturizam, etnoturizam, ruralni i salaški turizam, zdravstveni turizam, rekreativni turizam, tranzitni turizam, edukativni turizam i agrobioturizam.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Poljoprivreda i seoski turizam obezbeđuju mnoge obostane koristi. Poljoprivrednici obezbeđuju hranu, poljoprivredni pejzaž i lokalne proizvode. Turisti traže takve proizvode i tako pomažu da se razgrana dohodak poljoprivrednika kada pružaju smeštaj turistima na gazdinstvima.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Razvojem ovakvog oblika turizma, oživljavaju se seoska područja i obezbeđuje njihova održiva budućnost, kroz usporavanje migracije seoskog stanovništva, povećava se proizvodnja i prodaja poljoprivrednih proizvoda, podstiče se razvoj domaće radinosti i proizvoda raznih zanata, sprečava se narušavanje prirodnog ambijenta i doprinosi se očuvanju životne sredine.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Poljoprivrednici treba da su dobri domaćini spremni da prihvate i ugoste turiste.

Obuka i obrazovanje su važni uslovi za razvoj seoskog turizma, a podrazumevaju brigu o potrošaču, higijenu, znanje stranih jezika, standardizaciju proizvoda, znanje o proizvodu, poznavanje osnova marketinga i sl. Tako da pored investicija, potrebno je ulaganje i u ljudske resurse.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI