Zaprašivanje komaraca

Zaprašivanje komaraca

Grad Požarevac obaveštava građane i pčelare da će dana 18.05.2017. godine Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN“ tretirati komarace na sledećim lokalitetima:

Foto: Urban City

Gornji tok reke Morave , staro korito reke Mlave, „Hrastovača“ Kličevac, Stari Kostolac-kanali lokalne regulacije i pepelište, „Šugavica“ Kostolac, kanali lokalne regulacije Dubravica, Brežanski kanal.

Suzbijanje će započeti u prepodnevnim časovima, ukoliko vremenske prilike budu adekvatne.

Foto: Urban city
Foto: Urban city

Kad stižu komarci?

KOMENTARIŠI