U Kostolcu je nedavno počela izgradnja pristaništa za potrebe kostolačkog ogranka EPS-a.

 

Prethodno je dobijena licenca za obavlјanje posla lučkog operatera u Republici Srbiji, koju je po Zakonu o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama prvi put od svog osnivanja izdala Agencija za upravlјanje lukama, a zatim i pripremlјena potrebna projektna dokumentacija. Izvođač je uveden u posed 14. marta, čime su započeli pripremni radovi.

Vrednost radova na izgradnji pristaništa, koje predstavlјa realizaciju jednog od pet projekata prve faze kineskog kreditnog aranžmana, procenjena je na 15,86 miliona dolara. U obim posla spadaju izgradnja pristaništa, nadzor i konsultantske usluge, kao i izdizanje dalekovoda. Ukupno projektovano zauzeće površina pristaništa iznosi oko 5,7 hektara, od čega je 2,6 voda i 3,1 hektar kopno.

Izgradnja pristanista u Kostolcu-02-min

– Pristanište „Kostolac“ gradi se kao rečno teretno pristanište na plovnom putu reke Dunav.Bazenskog je tipa i nalazi se u rukavcu Dunavac, koje je kostolačkim kanalom povezan sa Dunavom. Prema nameni, pristanište je industrijsko, a kao takvo je predviđeno za potrebe rečnog transporta „TE-KO Kostolac“.

Sastoji se od obala, obaloutvrda na drugim delovima obale, kejskih i pristanišnih površina namenjenih pretovaru tereta i pristanišnih saobraćajnih površina. Osim toga, predviđeni su i pristanišni objekti, dve grupe od po dva silosa za pretovar gipsa i pepela, pristanišne instalacije, plovne oznake, navigaciona i druga oprema pristaništa na akvatoriji i prilaznom plovnom putu od Dunava – rekao je mr Nebojša Mišić, rukovodilac prve faze projekta TE „Kostolac B“.

Izgradnja pristanista u Kostolcu-01-min

KOMENTARIŠI