Grad Požarevac obaveštava građane da će se suzbijanje komaraca kroz larvicidni tretman izvršiti Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN“ u sredu 23. maja 2018. godine u periodu od 10 časova i to na sledećim lokalitetima:

Gornji tok reke Morave (Lučica, Prugovo, Poljana):
– Ergela „Ljubičevo“- „Konjsko jezero“;
– Šljunkara „Moravac“ levo i desno od table „Strelište“-pored table „pažnja ulazite
u zonu strogog režima zaštite“;
– Morava meandar kod Lučice i vikend naselja lovaca;
– Šljunkara „Zec“;
– Meandar „Staro blato“;
Staro korito reke Mlave (Trnjane, Nabrđe, Maljurevac, Bubušinac, Bradarac):
– Trnjane – posle crkve iz pravca Salakovca;
– Trnjane-Nabrđe – kod voćeproduktovog pogona za uzgoj šampinjona;
– Nabrđe – na ulazu u selo desno i kod mosta;
– Bubušinac – „Letnjikovac“ posle mlina;
– Bubušinac-Maljurevac – kod znaka farme;
– Maljurevac – kod naftne bušotine 10 i 8;
– Bradarac – kod prizemne žute kuće;
– Bradarac – kod putokaza za Rukumiju i kod Mlečina;
– Bradarac – put za Drmno kod dalekovoda;
„Hrasovača“ Kličevac:
– Kličevac „ladna voda“ – kod putokaza Viminacijum;
– Kličevac „Hrastovača“;
– Kličevac centar – potok kod mostića;
– Kličevac kraj sela – kod nekadašnjeg arteskog bunara;
– Rečica protivgradna stanica – raskrsnica sa asfaltnim putem;
– Rečica kraj sela – pre betonskih stubova;
Stari Kostolac – kanali lokalne regulacije i pepelište:
– Kanal tople vode kod mosta Drmno-St.Kostolac;
– Kanal bočni ka ul. Kapetana Todića kod stubnog trafoa;
– Kanal bočni ka ul. Kapetana Todića uzvodno kod branika;
– Kanal bočni ka ul. Kapetana Todića ispod toplovoda;
– Kanal bočni ka ul. Kapetana Todića kod branika;
– Kanal celom dužino ulice Kapetana Todića;
– Pepelište-Kobalova ulica;
– Kanal na kraju Kobalove ulice;
„Šugavica“- Kostolac:
– Kanal kod TE A desno;
– Kanal tople vode ka „Dragulju“;
– „Topoljar“ plaža;
– „Pečanski Dunavac“;
– „Šugavica“;
Kanali lokalne regulacije Dubravica:
– Kanal kod đubrišta;
– Kanal kod „Brodarstva“;
– Kanal kod „Marguma“;
– Priobalje Dunava desno sa dame od „Marguma“ do „Brodarstva“;
– Batovac-Brežane meandri Morave pored puta;
„Brežanski kanal“:
– Živica;
– Dragovac-„Kamena ćuprija“
– Požarevac-Hipodrom i „Gradske utrine“.

KOMENTARIŠI