Pomoć majkama za stan do 50 odsto, ne samo za prvorođeno dete

Pomoć majkama za stan do 50 odsto, ne samo za prvorođeno dete

Foto: Urban City / B.P. // ilustracija

Država Srbija će po osnovu rođenja deteta u 2022. godini obezbediti bespovratnu podršku za reševanje stambenog pitanja od najviše 20.000 evra, a odluka se ne odnosi samo na prvorođeno dete već na svako novorođeno, objavljeno je u Službenom glasniku.

Državna podrška je bespovratna, a davaće se za ostvarivanje prava na izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade (kuća) ili stana, navodi se u Odluci Vlade Srbije objavljenoj u Službenom glasniku.

Na područjima devastiranih lokalnih samouprava državna pomoć iznosiće 50 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće.

U ostalim gradovima i opštinama za izgradnju kuće podrška je 20 posto vrednosti radova.

Vrednost radova određuje se na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overio odgovorni projektant u izgradnji kuće.

Za kupovinu kuće ili stana državna pomoć je 20 odsto vrednosti nekretnine prema proceni poreskog organa, a može biti najviše do 20 procenata kupoprodajne cene.

Državna novčana sredstva od 20 posto vrednosti biće dodeljivana za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita.

Sredstva za ovu državnu podršku biće obezbeđena iz budžeta Srbije i to kroz razdeo Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Ovom uredbom Vlada Srbije je odredila bliže uslove i način ostvarivanja prava iz Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Navodi se da pravo može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. i kasnije, a izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti i otac deteta.

Uslov za državnu pomoć je da majka prvi put stiče u svojinu kuću ili stan na teritoriji Srbije.

Ukoliko se podrška traži za izgradnju kuće, plac mora biti u vlasništvu majke, da je bez tereta i ima izdatu građevinsku dozvolu.

Kuća ili stan koji se kupuju moraju biti upisani u katastar nepokretnosti i bez tereta.

Majka-podnosilac zahteva mora podneti dokaze o bračnoj ili vanbračnoj zajednici, odnosno statusu jednoroditeljske porodice.

Neophodno je dokazati uverenjem da postoji registrovano prebivalište u prethodnih pet godina od dana podnošenja zahteva, i dati izjavu da se nema u vlasništvu stan ili kuća na teritoriji Srbije.

Uz dodatne uslove državnu podršku može ostvariti i majka koja je strani državljanin.

Zahtev sa dokumentacijom i dokazima podnosi se nadležnom organu lokalne samouprave.

O zahtevu dalje odlučuje Komisija za dodelu novčanih sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovini kuće ili stana po osnovu rođenja deteta.

Tekst uredbe na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju

Tekst Uredbe Vlade Srbije o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva, kao i tekst Odluke o iznosu novčanih sredstava za ostvarivanje ovog prava, možete pročitati na ovom linku.

KOMENTARIŠI