POSLE 130 GODINA: Kilogramu nova formula

POSLE 130 GODINA: Kilogramu nova formula

Svet od danas, posle 130 godina, osnovnu jedinicu mase određuje na novi, matematički način. Revolucija u nauci građanima ne donosi promene. Etalon “oslabio” 50 mikrograma.

Kilogram ostaje kilogram – jednak u gram. Način na koji mu se proverava tačnost, međutim, od danas više nije isti. Punih 130 godina on se jednačio sa tegom, cilindričnim telom od legure platine i irdijuma, koji se pod staklenim zvonom čuva u Parizu. Od danas, na 144. godišnjicu metarske konvencije, svet je prihvatio da se kilogram meri jednačinom. Više ne postoji nijedna fizička veličina čija se jedinica određuje prema nekom fizičkom prototipu.

Velika stvar za nauku, građanima neće doneti nikakvu promenu. Na pijacama kantar i danas meri apsolutno isto kao i dosad. Naučnici su zahtevali novu definiciju kilograma, jer je prvi među njima, etalon u Parizu, tokom godina “oslabio”. Tako je postao i manje pouzdan.

– Prilikom poslednjeg poređenja internacionalnog prototipa kilograma sa njegovim kopijama, otkriveno je da mu se masa promenila za oko 50 mikrograma. Mikrogram je milijarditi deo kilograma – objašnjavaju u Direkciji za mere i dragocene metale. – Sa naučnog stanovišta nije prihvatljivo da imate internacionalni etalon mase kome se masa menja! S druge strane, fundamentalne prirodne konstante, kakva je Plankova, za koju je vezana nova definicija kilograma, neće se menjati tokom vremena.

Redefinicija kilograma, dogovorena ranije, stupa na snagu na 144. godišnjicu metarske konvencije. Kilogram, naravno, ostaje osnovna jedinica za masu.

– Za građane se baš ništa ne menja, oni promenu neće osetiti ni na koji način – dodaju u Direkciji za mere i dragocene metale. – Ne postoji više nijedna fizička veličina čija se jedinica realizuje uz pomoć fizičkog objekta. Što se tiče internacionalnog prototipa kilograma, naučnici planiraju da nastave da prate kako se tokom vremena menja njegova masa.

Osnovne jedinice mernog sistem su kilogram, metar, sekunda, amper, mol, kandela i kelvin. Sve ostale su izvedene iz njih. Metar je danas definisan preko konstante brzine svetlosti, ali je do 1960. godine i on bio određen prema etalonu – šipci sačinjenoj od iste legure iridijuma i platine.

JEDNAČINE

Danas ne menja definiciju samo kilogram. Nove definicije se primenjuju i za jedinicu za jačinu električne struje – amper, jedinicu za temperaturu – kelvin i jedinicu za količinu supstance – mol. Ove jedinice će biti bazirane na Plankovoj konstanti, Bolcmanovoj konstanti i Avogadrovoj konstanti.

KOMENTARIŠI