Potpisan protokol o primeni vaspitnih mera u Požarevcu

Potpisan protokol o primeni vaspitnih mera u Požarevcu

U Gradskom zdanju potpisan je Protokol o primeni vaspitnih naloga.

Potpisnici su Centar za socijalni rad Požarevac sa jedne, Crveni krst Požarevac, Centar za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, JKP „Komunalne službe“, JU„Sportski centar Požarevac“, Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac, Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim i autističnim licima Požarevac, i Udruženje građana „Šansa“.

Foto: Urban City

Prisutne je pozdravio predsednik Skupštine Grada Požarevca Bojan Ilić koji je čestitao potpisinicima na ugovoru i izrazio je nadu da će on dati rezultate i zatim je još istakao da vaspitni nalog ima za cilj da se maloletnicima kada naprave neki prekršaj ne izriču odmah kazne i mere, već da im se ojača lični integritet kako se takve stvari više ne bi ponavljale. Preventivno delovanje je najbolje delovanje, te u tom smislu treba posmatrati i vaspitni nalog.

Foto: Urban City

Slobodan Kovačević iz Višeg tužilaštva je naglasio da veoma ceni napore grada Požarevca, Centra za socijalni rad i drugih ustanova koje su preduzele određene korake da se obezbedi ova mera vezana za pravosuđe, odnosno, izricanje vaspitnih naloga i još je istakao da sada postoji uređen pravni sistem koji se može primenjivati i da je Požarevac među prvim gradovima u Srbiji koji imaju ovakav protokol.

Foto: Urban City

Direktor JKP “Komunalne službe” Slobodan Jović rekao je da vreme koje mladi budu proveli u ovom preduzeću mora dati rezultate kada je u pitanju ponašanje mladih.

Foto: Urban City

Tatjana Rajić, direktor Centra za soocijalni rad Požarevac, objasnila je da je vaspitni nalog jedan institut iz zakona o maloletnim počiniocima krivičnih dela i krivično – pravnoj zaštiti maloletnih lica koji po prvi put uvodi diverzione mere, odnosno, mere kojima se skreće od ulaska u dugotrajne, skupocene sudske procedure. U okviru ovog protokola postoje dva vaspitna naloga a to su uključivanje u društveno koristan rad i uključivanje u savetovalište na tretman. Maksimalno trajanje vaspitnih naloga je šest meseci i neće uticati na redovno pohađanje nastave i ostale aktivnosti maloletnika.

KOMENTARIŠI