Potpisan ugovor o kreditu za izgradnju deonice brze saobraćajnice Požarevac-Golubac

Potpisan ugovor o kreditu za izgradnju deonice brze saobraćajnice Požarevac-Golubac

Foto: Urban City / A.K. / ilustracija

Srbija je potpisala ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 16 milijardi dinara (oko 136,2 miliona evra) za izgradnju deonice brze saobraćajnice Požarevac – Golubac (takozvana Dunavska magistrala).

Zakon o zaduživanju kod OTP banke za potrebe finansiranja projekta je usvojila Vlada Srbije i on čeka na izglasavanje u Skupštini.

Ugovor o dugoročnom investicionom kreditu potpisan je između Srbije i OTP banke 24. marta 2023. godine.

Ugovorom je propisana otplata zajma u šestomesečnim ratama i kamatna stopa u visini od tromesečnog BELIBOR-a, plus fisna marža od 3,85 odsto godišnje.

Srbija će novac iz kredita moći da povlači u roku od tri godine nakon stupanja ugovora na snagu. Banka može da produži rok raspoloživosti zajma, na osnovu prethodnog pismenog zahteva.

Ugovorom je dogovorena i naknada za nepovučena sredstva u iznosu od 0,3 odsto dva puta godišnje na neiskorišćeni deo kredita.

Kredit je odobren na rok od 120 meseci, odnosno deset godina.

Brza saobraćajnica će biti izgrađena u dužini od 68 kilometara, sa po dve saobraćajne trake u oba smera, širine tri i po metra.

Saobraćajnica bi trebalo da se nadoveže na Dunavsku magistralu i na taj način poveže ovaj deo istočne Srbije, piše u obrazloženje zakona o kreditu.

Vrednost projekta brze saobraćajnice od petlje Požarevac na autoputu Beograd – Niš do Golupca je 337 miliona evra.

Komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnju državnog puta IB reda, deonice brze saobraćajnice: autoput E-75 Beograd – Niš (petlja Požarevac) – Požarevac (obilaznica) – Veliko Gradište – Golubac potpisan je u avgustu 2021. godine.

Ugovor je menjan dva puta, u novembru 2021. godine i oktobru 2022. godine.

Finansijer projekta je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a izvođač radova kineska kompnaija China Shangdong International Econimic and Technical Cooperation Group.

Budžetom za 2023. godinu odobreno je zaduživanje kod poslovnih banaka za izgradnju deonice Požarevac-Golubac u iznosu od 31,9 milijardi dinara (271 milion evra).

Srbija je u novembru 2022. godine potpisala ugovor o dugoročnom investicionom kreditu, takođe u iznosu od 16 milijardi dinara (136,2 miliona evra), sa NLB Komercijalnom bankom. Zakon o potvrđivanju ovog zajma usvojen je u decembru prošle godine.

KOMENTARIŠI