Povećanje proizvodnih kapaciteta PK „Drmno“: Više uglja za više energije

Povećanje proizvodnih kapaciteta PK „Drmno“: Više uglja za više energije

Početkom ove godine planirano je da se otkopava ugalj iz drugog ugljenog sloja. U tu svrhu izrađen je poseban uređaj koji će omogućiti da peti BTO sistem tehnološki otkopava jalovinu i ugalj.

Sa napredovanjem rudarskih radova, prema Projektu proširenja proizvodnih kapaciteta kopa „Drmno“ na 12 miliona tona uglja godišnje, u cilju snabdevanja postojećih termokapaciteta, ali i novog bloka B3 u ogranku „TE-KO Kostolac“, početkom ove godine planirano je da se otkopava ugalj iz drugog ugljenog sloja. Zato je, prema projektnom rešenju, izrađen poseban uređaj, takozvana F-traka, koja će omogućiti da peti BTO sistem tehnološki otkopava jalovinu i ugalj.

− Reč je o pokretnom uređaju koji je postavljen između trake petog rudarskog sistema „5/4“ za odvoz jalovine i zbirne trake „UZ 2/1“ za odvoz uglja. Uređaj se pomera lančanim pogonom koji pokreće motor–reduktor u zavisnosti od tehnologije rada petog BTO sistema − rekao je Veselin Bulatović, direktor za proizvodnju uglja u „TE-KO Kostolac“.

Veselin Bulatović, Foto: Energija Kostolac

Drugi ugljeni sloj javlja se u krajnjem zapadnom delu ležišta na rastojanju od 500 do 700 metara od zapadne granice kopa. Front radova petog jalovinskog sistema je oko 4,3 kilometra, što znači da će ovaj sistem uglavnom otkopavati jalovinu, ali u krajnjem zapadnom delu etaže i ugalj nepravilnog zaleganja ležišta.

− Drugi ugljeni sloj je promenljive visine, koja se kreće u rasponu od četiri do sedam metara. Kada bagerista uoči u profilu ugalj, sledi njegovo čišćenje od naslaga jalovine, a potom se kreće sa iskopavanjem uz prethodnu najavu, kako bi se izvršio manevar sa F-trakom prema zbirnoj traci za odvoz uglja – rekao je Bulatović. – U narednoj godini očekujemo da se iz drugog ugljenog sloja iskopa 300.000 do 400.000 tona uglja, a kako bude napredovao rad ovog sistema, povećavaće se i količine iskopanog uglja iz pomenutog dela ležišta. Procene su da se u drugom ugljenom sloju nalazi između 18 i 20 miliona tona uglja koji treba da se iskopa.

KOMENTARIŠI