Rudari Površinskog kopa „Drmno“ u junu su iskopali 742.382 tone uglja, saznali smo u Službi za praćenje i analizu proizvodnje ogranka „TE-KO Kostolac“.

Za potrebe rada termokapaciteta u Svilajncu i termoelektrane „Nikola Tesla“ tokom juna prevezene su 92.284 tone uglja. Podaci govore da su rudari za šest meseci rada u ovoj godini ukupno iskopali 4.535.354 tone uglja, što je na nivou plana.

Rudarskim sistemima za otkrivanje uglja u junu su otkopana 3.252.752 kubna metra čvrste mase. U ovoj godini ukupno je otkopano 18.918.236 kubnih metara jalovine.

KOMENTARIŠI